Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała do konsultacji społecznych projekt “Stanowiska rekomendacyjnego w sprawie jakości i sposobu realizacji napisów dla niesłyszących w utworach audiowizualnych”.

KRRiT ogłosiła konsultacje, aby zebrać uwagi i opinie zainteresowanych stron odnośnie poszczególnych zapisów prezentowanego dokumentu.

Uwagi i opinie do projektu można przesyłać do 17 grudnia 2015 roku na adres elektroniczny niepelnosprawni_tv@krrit.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa z dopiskiem “Stanowisko rekomendacyjne w sprawie jakości i sposobu realizacji napisów dla niesłyszących w utworach audiowizualnych”.

Stanowisko rekomendacyjne w sprawie jakości i sposobu realizacji napisów dla niesłyszących w utworach audiowizualnych.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji