KRRiT z nowym stanowiskiem w sprawie numerów ONID, NID, TSID, SID i LCN

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 6 maja 2014 roku przyjęła nowe stanowisko w sprawie nadania programom i usługom w strumieniu DVB-T obowiązujących w Polsce numerów identyfikacyjnych ONID, NID, TSID, SID i LCN.

Realizując zadania ustawowe, o których mowa w art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji, a także w trosce o zapewnienie sprawnego funkcjonowania Naziemnej Telewizji Cyfrowej w Polsce i ułatwienie odbiorcy poruszania się po dostępnych usługach telewizyjnych KRRiT ustaliła na podstawie decyzji Przewodniczącego KRRiT dla nadawców programów telewizyjnych oraz dostawców innych usług audiowizualnych parametry sygnalizacyjne – identyfikatory ID, które zostały przedstawione w stanowisku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie nadania programom i usługom w strumieniu DVB-T obowiązujących w Polsce numerów identyfikacyjnych ONID, NID, TSID, SID i LCN.

Stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie nadania programom i usługom w strumieniu DVB-T obowiązujących w Polsce numerów identyfikacyjnych ONID, NID, TSID, SID i LCN.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *