Mała ustawa medialna weszła w życie

8 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tzw. mała ustawa medialna. Ustawa zmienia zasady powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych i zarządów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Zgodnie z ustawą członków zarządów mediów publicznych będzie powoływać i odwoływać minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Członkowie zarządu będą musieli posiadać kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz być osobami niekaranymi. Ustawa znosi również kadencyjność członków rad nadzorczych i zarządów, a także ogranicza liczebność rad nadzorczych do trzech osób.

Wejście w życie tzw. małej ustawy medialnej oznacza, że wygasły mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych. Zarządy i rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej mają działać w dotychczasowych składach do czasu dokonania zmian.

Ustawa traci swą moc z dniem 30 czerwca 2016 roku.

Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej / Senat Rzeczypospolitej Polskiej / Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej / własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *