Montagu Private Equity sprzedaje EmiTela funduszom Alinda

Montagu Private Equity, wiodący europejski fundusz private equity poinformował dziś, że zawarł umowę sprzedaży spółki EmiTel funduszom zarządzanym przez Alinda Capital Partners – jednej z największych na świecie firm inwestujących w projekty infrastrukturalne. EmiTel jest właścicielem i operatorem nowoczesnej, ogólnopolskiej infrastruktury nadawczej, która pozwala nadawcom telewizyjnym i radiowym przekazywać sygnał do niemal wszystkich gospodarstw domowych w kraju. Infrastruktura EmiTela pozwala także na przesyłanie sygnału telefonii komórkowej. Warunki transakcji nie zostały ujawnione.

Montagu przejął EmiTela od TPSA w 2011 roku. Pod kierunkiem nowego właściciela, EmiTel dokonał znaczących inwestycji w posiadaną infrastrukturę. W wyniku zrealizowanych inwestycji, EmiTel posiada obecnie nowoczesną i niezawodną infrastrukturę działającą w oparciu o najnowsze technologie dostępne na rynku. Zrealizowany program inwestycyjny pozwolił EmiTelowi na sprawne przeprowadzenie procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce i migrację z telewizji analogowej na wysokiej jakości naziemną platformę cyfrową, która jest obecnie głównym źródłem sygnału telewizyjnego dla ponad 30% gospodarstw domowych w Polsce.

Przy wsparciu Montagu, EmiTel zrealizował wiele inicjatyw operacyjnych oraz dokonał przejęć dwóch komplementarnych spółek infrastrukturalnych, zwiększając swoją sieć masztów i wież telekomunikacyjnych. Od przejęcia EmiTela przez Montagu, spółka nieustannie odnotowywała wzrost przychodów i równocześnie rentowności. EmiTel kontynuował swój rozwój w kierunku wielokanałowego i w pełni zintegrowanego dostawcy usług infrastrukturalnych dla nadawców z sektora mediów oraz sieci telekomunikacyjnych na szybko rozwijającym się rynku.

Udziałowcami mniejszościowymi, którzy wspólnie z Montagu zainwestowali w EmiTela, były międzynarodowe instytucje finansowe, skupiające się na inwestycjach w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej, takie jak: Innova Capital, Value4Capital oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Sprzedając EmiTela zakończyliśmy z sukcesem kolejną inwestycję Montagu. Dziś EmiTel jest liderem na rynku usług związanych z nadawaniem sygnału telewizyjnego i radiowego w Polsce. W wyniku procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, platforma cyfrowa stała się atrakcyjnym i rosnącym kanałem dystrybucji treści. Co więcej, spółka jest też jedynym operatorem obsługującym wszystkie ogólnopolskie stacje radiowe i największym niezależnym (od operatorów sieci telefonii komórkowej) operatorem wież i masztów telekomunikacyjnych w Polsce. To dobrze ilustruje naszą strategię inwestowania w spółki o solidnym profilu operacyjnym i finansowym, które są dobrze zarządzane, i mogą znacząco skorzystać na partnerstwie z Montagu – powiedział Michał Chałaczkiewicz, dyrektor w Montagu Private Equity.

Nasze partnerstwo z Montagu było bardzo udane i pozwoliło EmiTelowi wdrożyć skuteczną strategię rozwoju. Przy współpracy z Montagu, w niecałe trzy lata byliśmy w stanie osiągnąć to, co na początku zakładaliśmy na okres pięciu lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Montagu, który jako partner wspierał nasze wysiłki zmierzające do transformacji i rozwoju Spółki. Patrząc w przyszłość jesteśmy pełni optymizmu, gdyż spółka wkracza w kolejny etap rozwoju z nowym właścicielem, Alinda – globalnym inwestorem, z ogromnym doświadczeniem w inwestycjach infrastrukturalnych – powiedział Przemysław Kurczewski, prezes EmiTela.

Źródło: EmiTel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *