Kino Polska TV nabyła prawa do filmów za prawie 8 mln dolarów

28 listopada 2013 roku spółka Kino Polska Program, należąca do grupy Kino Polska TV, zawarła umowę nabycia praw do filmów w ramach licencji od spółki Cinephil France. Kino Polska Program za wszystkie tytuły filmowe, które zostały wymienione w umowie, zapłaci w sumie 7.900.073,80 dolarów.

Umowa reguluje zakres wykorzystywania wskazanych tytułów filmowych w obszarze telewizji płatnej oraz VOD. Umożliwia ona korzystanie z tytułów w ofercie programowej wszystkich kanałów należących do grupy Kino Polska TV, na określonym w umowie terytorium i przez czas trwania poszczególnych licencji.

Grupa Kino Polska TV zaznaczyła, że zawarcie tej transakcji pozwoli na znaczne uniezależnienie się grupy od podmiotów trzecich w pozyskiwaniu kontentu do jej programów, co ma szczególne znaczenie w kontekście przejęcia przez Kino Polska TV kanałów filmowych marki FilmBox.

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *