MUX-8: KRRiT ogłosiła konkursy na 4 kanały uniwersalne

4 sierpnia 2015 roku w Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowano cztery „ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów” w sygnale multipleksu ósmego (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Zainteresowane podmioty będą mogły ubiegać się o koncesje dla czterech programów telewizyjnych o charakterze uniwersalnym.

Ogłoszenie stanowią podstawę do składania wniosków o udzielenie koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie ósmym czterech programów telewizyjnych o charakterze uniwersalnym, co oznacza, że będą zawierały różne gatunki i formy telewizyjne poświęcone różnorodnej problematyce.

Pomimo tego, że programy, które znajdą się w ofercie MUX-8, będą miały charakter uniwersalny, koncesja nałoży na nadawców każdego z tych programów obowiązek emisji określonych audycji.

W pierwszym programie co najmniej 30% tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6:00–23:00 zajmą filmy fabularne, seriale i audycje rozrywkowe. Program będzie zawierał również audycje informacyjne i publicystyczne.

Drugi program będzie promował aktywny rozwój człowieka. Będzie się składał z audycji poświęconych zdrowemu stylowi życia, rozwojowi zawodowemu i społecznemu człowieka, a także popularyzował aktywność fizyczną. Program będzie zawierał m.in. relacje z wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Trzeci program będzie zawierał audycje poświęcone rozwojowi społeczeństwa, gospodarki, kultury i przemianom obyczajowym we współczesnych warunkach szybkiego rozwoju technicznego i technologicznego. W programie będą obecne audycje poświęcone edukacji medialnej oraz treści pochodzące z nowych mediów. Program będzie interaktywny i przyjazny dla odbiorców.

Czwarty program będzie prezentował aktualne wydarzenia z różnych stron Polski, a także zawierał audycje poświęcone idei samorządności i funkcjonowaniu lokalnych społeczności, edukacji obywatelskiej oraz poświęcone różnorodnym działaniom na rzecz interesu publicznego w warunkach pluralizmu poglądów politycznych.

Termin do składania wniosków przez zainteresowane podmioty upływa z dniem 18 września 2015 roku.

Źródło: Monitor Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *