Na antenie Radia Eska ROCK o przemocy wobec kobiet w Europie

Niedawno obchodzony Międzynarodowy Dzień Kobiet, jak co roku, jest doskonałą okazją do dyskusji na istotne tematy dotyczące sytuacji kobiet. W niedzielnym wydaniu „Parlamentarnego Radaru” na antenie Radia Eska ROCK słuchacze dowiedzą się, jak współcześnie przestawia się sytuacja kobiet w Europie i jakie środki przeciwko przemocy wobec nich stosuje Parlament Europejski.

Równość płci jest jedną z najważniejszych wartości wyznawanych przez Unię Europejską, cieszącą się wielkim poparciem europarlamentarzystów. Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet skupiały się na walce z przemocą wobec kobiet.

Przyczynkiem do rozmowy w „Parlamentarnym Radarze” na temat sytuacji kobiet w Europie będzie raport unijnej Agencji Praw Podstawowych, ilustrujący zjawisko przemocy wobec kobiet w krajach UE, oraz niedawno odbyta debata „Skąd się bierze przemoc wobec kobiet”.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej pokazuje bowiem, że 1/3 Europejek pada ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, mającej długotrwałe konsekwencje psychiczne. Prawdziwa skala zjawiska nie jest znana – wiele przypadków nigdy nie zostaje zgłoszone odpowiednim władzom.

Parlament Europejski podjął kroki na drodze promocji działań prewencyjnych w państwach członkowskich oraz opracowania paneuropejskiej strategii walki z przemocą. Jakie konkretnie są to działania, o tym opowiedzą Idalia Tomczak i Konrad Olszewski w niedzielnym wydaniu „Parlamentarnego Radaru”, tj. 16 marca, o godzinie 11:00. Na antenie Radia Eska ROCK prowadzący będą gościć szefową Fundacji FEMINOTEKA Joannę Piotrowską oraz szefową Fundacji Centrum Praw Kobiet Urszulę Nowakowską.

Źródło: Grupa Radiowa TIME

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *