Nadawcy bez reklam niezdrowej żywności

Od 1 stycznia 2015 roku audycjom dla dzieci w wieku do 12 lat emitowanym przez ośmiu największych nadawców telewizyjnych nie towarzyszą reklamy tzw. niezdrowej żywności. To wynik porozumienia podpisanego w ubiegłym roku przez ITI Neovision, Telewizję POLSAT, Telewizję Polską, Telewizję Puls, TVN, VIMN Poland, The Walt Disney Company (Polska) oraz Stavkę.

Porozumienie w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie dzieci jest niewskazana, ma na celu zapewnienie ochrony małoletnich, wynikające z art. 16b ust. 3a i 3b ustawy o radiofonii i telewizji.

Zgodnie z deklaracją nadawców, od 1 stycznia 2015 roku audycjom dla dzieci w wieku do 12 lat nie towarzyszą reklamy artykułów spożywczych i napojów, które nie spełniają „Kryteriów żywieniowych do samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skierowanej do dzieci poniżej 12 lat” opracowanych na zlecenie Polskiej Federacji Producentów Żywności i zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia, będących załącznikiem do porozumienia.

W załączniku tym wskazano też m.in. kategorie produktów, dla których nie przewidziano żadnych kryteriów pozwalających na reklamę skierowaną do dzieci poniżej 12 roku życia. Należą do nich: cukier i produkty na bazie cukru obejmujące: czekoladę i wyroby czekoladowe, dżem lub marmoladę, nieczekoladowe słodycze i inne produkty cukrowe, napoje bezalkoholowe oraz chipsy ziemniaczane i przekąski na bazie ziemniaków, w tym produkty z ciasta. W podpisanym porozumieniu nadawcy zobowiązali się, że audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyły reklamy tych produktów.

Nadawcy, którzy podpisali porozumienie, zobowiązali się, że będą wymagać od reklamodawców złożenia pisemnego oświadczenia o zgodności reklamowanego produktu lub wskazania sponsorskiego z Kryteriami żywieniowymi.

Do zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji należy inicjowanie i wspieranie samoregulacji w zakresie dostarczania usług medialnych. Porozumienie nadawców jest odpowiedzią na podnoszoną wielokrotnie przez KRRiT potrzebę zapewnienia skutecznej, szczególnej ochrony dzieci przed szkodliwymi dla nich treściami przekazów handlowych mogącymi negatywnie wpływać na ich prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój. Działania samoregulacyjne nadawców uwzględniły zalecenia zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji. Rada Reklamy zadeklarowała jednocześnie przekazywanie nadawcom oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wszelkich informacji o stwierdzonych naruszeniach „Standardu Reklamy Żywności skierowanej do dzieci” oraz „Kryteriów żywieniowych do samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skierowanej do dzieci poniżej 12 lat”.

Porozumienie zawarte przez nadawców telewizyjnych jest dobrowolne. Nadawcy zobowiązali się też m.in. do wyznaczenia przedstawicieli upoważnionych do wykonywania zawartego porozumienia.

W przypadku, gdy zajdzie konieczność zweryfikowania zgodności reklamowanych produktów z „Kryteriami żywieniowymi”, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie zwracała się do Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na dotychczasowych zasadach będzie prowadziła monitoringi wynikające z ustawowego obowiązku kontroli nadawców z realizowania przepisów zawartych w art. 16b ust. 3a ustawy o radiofonii i telewizji.

Porozumienie nadawców telewizyjnych

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *