Nowe, edukacyjne odznaki w POLSAT JimJam

Od stycznia POLSAT JimJam prezentuje swoim widzom sześć edukacyjnych odznak, które reprezentują wartości płynące z poszczególnych bajek. Wśród nich znajdą się kategorie takie jak: praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, natura i zwierzęta, rodzina i przyjaciele, ciekawość oraz kreatywność. Dzięki wprowadzonym odznakom, POLSAT JimJam zwraca uwagę rodziców i dzieci na rozwojowy charakter bajek oraz ich kluczowe przesłanie. Grafiki będzie można zobaczyć bezpośrednio przed bajkami emitowanymi na antenie, a także na stronie internetowej i Facebooku kanału.

Sprawdź ofertę kanału Polsat JimJam w PROGRAMIE TV

POLSAT JimJam podkreśla, że wszystkie programy nie tylko bawią, ale też uczą. Towarzyszą najmłodszym w ich emocjonalnym i intelektualnym rozwoju, poznawaniu świata, uczeniu się nowych słów, a także kształtowaniu empatii i wrażliwości. „Ciekawski George” pokazuje dzieciom, jak ważna jest ciekawość i praca zespołowa, a „Pettson i Findus” uczą o wartości rodziny i przyjaciół oraz uwrażliwiają na naturę i zwierzęta. Dzięki bohaterom bajki „Tomek i przyjaciele” najmłodsi dowiadują się, jak rozwiązywać problemy, a „Timmy uczy i bawi” rozwija dziecięcą kreatywność.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę naszych edukacyjnych grafik.

Praca zespołowa – programy opatrzone tą odznaką skupiają się na tym, jak ważna jest współpraca. Uczą widzów, że warto prosić o pomoc, a także pokazują, jak odnaleźć swoje mocne strony w pracy z innymi. Do tej kategorii należą między innymi: „Ciekawski George”, „Super lotki” oraz „Daisy i Ollie”.

Rozwiązywanie problemów – te bajki zawierają przesłanie, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście i nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać. Bohaterowie uczą maluchy, jak postępować w momencie, kiedy spotykają nas stresujące i trudne doświadczenia i pokazują, że warto wierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać. Tę kategorię reprezentują między innymi: „Pettson i Findus”, „Ricky Zoom” i „Super lotki”.

Natura i zwierzęta – programy z tą odznaką uwrażliwiają widzów na przyrodę wokół nas. Podejmują temat ochrony środowiska i przedstawiają różnorodność roślin i zwierząt. Do tej kategorii należą: „Leo, strażnik przyrody”, „Pettson i Findus” oraz „Dziki świat braci Kratt”.

Rodzina i przyjaciele – te bajki wspierają rozwój społeczny dzieci. Pokazują, jak ważni są ludzie wokół nas i uczą budowania relacji. Dzięki bohaterom najmłodsi dowiadują się, jak dbać o swoich przyjaciół i bliskich. „Mumfie”, „Jak borsuk z lisem” oraz „Lego Friends” to bajki z tej kategorii.

Ciekawość – programy opatrzone tą odznaką zachęcają widzów do zadawania pytań oraz bycia otwartym i ciekawym świata. Bajki poszerzają horyzonty dzieci i motywują do rozmowy na tematy zawarte w odcinkach. W tej kategorii znajdą się takie bajki jak: „Ciekawski George”, „Timmy uczy i bawi”, „Ptyś i Bill”.

Kreatywność – bajki z odznaką kreatywności zachęcają widzów do swobodnego tworzenia: malowania, rysowania czy układania puzzli. Dzięki tej kategorii dzieci poznają kształty, kolory i liczby. Uczą się też nowych piosenek, rymowanek, a nawet ruchów tanecznych. Do tej kategorii należą między innymi: „Messy jedzie do Okido” oraz „Timmy uczy i bawi”.

Zapraszamy do oglądania programów w POLSAT JimJam i odkrywania, jak wiele możesz się nauczyć przez zabawę!

Źródło: Polsat JimJam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *