Nowoczesne technologie TVP dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

Telewizja Polska jest uczestnikiem międzynarodowej konferencji „Nowoczesne systemy informowania społeczeństwa o zagrożeniach”, zorganizowanej 18 marca z inicjatywy wojewody lubuskiego Marcina Jabłońskiego w Gorzowie Wlkp. Województwo lubuskie jest pierwszym regionem, w którym wyłączono telewizyjny sygnał analogowy. Jako pierwsze w kraju będzie też wdrażać opracowany przez TVP Regionalny System Ostrzegania, czyli aplikację alarmową w ramach telewizji hybrydowej i napisy z komunikatami wykorzystujące możliwości Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Jeżeli wojewoda lubuski uzna, że jest stan zagrożenia na danym terenie to natychmiast na ekranach naszych telewizorów pojawi się ostrzeżenie – powiedział podczas konferencji Marian Zalewski, członek Zarządu TVP S.A.

Podobne systemy ostrzegania działają od lat m.in. w Niemczech i Japonii. Na konferencji w Filharmonii Gorzowskiej doświadczeniami w tym zakresie dzielili się przedstawiciele tych państw: Hiroshi Matsumoto – radca Ambasady Japonii i Rudolf Zeeb – sekretarz Stanu Brandenburgii. Wśród zaproszonych gości byli także reprezentanci Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojewodowie, szefowie oddziałów terenowych Telewizji Polskiej, przedstawiciele policji, straży pożarnej, parlamentarzyści, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie.

Porozumienie o technologicznej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu podpisane zostało przez Telewizję Polską i Lubuski Urząd Wojewódzki 4 stycznia. Realizacja projektu pod nazwą Regionalny System Ostrzegania ma na celu zapewnienie mieszkańcom i turystom dostępu do informacji o wyjątkowych sytuacjach, w tym prezentacji różnego typu zagrożeń, np. meteorologicznych czy komunikacyjnych w najbliższej okolicy. Jako podstawowy sposób dostarczania aktualnych komunikatów wykorzystany zostanie dostępny wyłącznie w telewizji cyfrowej mechanizm napisów DVB-T. Działanie całego systemu alarmowego opiera się na integracji z portalem e-lubuskie, pierwszym tego rodzaju w skali kraju. Bezpłatna aplikacja dostępna na oficjalnej stronie Urzędu Wojewódzkiego jest już wykorzystywana na mobilnych urządzeniach w systemach Android, iOS oraz WindowsPhone i zapewnia szybki dostęp do danych o zjawiskach pogodowych i zdarzeniach komunikacyjnych. Widzowie znajdujący się w zasięgu cyfrowego multipleksu zobaczą ostrzeżenie na ekranie telewizora. Tekst może być wielokrotnie powtarzany w określonych przedziałach czasowych. Użytkownicy telewizorów z funkcją HbbTV podłączonych do internetu uzyskają dostęp do w pełni interaktywnej wersji aplikacji, co oznacza przeniesienie na ekran telewizora praktycznie całego portalu e-lubuskie. Funkcje planowanej aplikacji alarmowej umożliwią przeglądanie listy komunikatów, zlokalizowanie zagrożeń na interaktywnej mapie, sprawdzenie raportów drogowych, zapoznanie się z szeroką gamą poradników w sytuacjach kryzysowych.

Docelowo Telewizja Polska we współpracy z administracją rządową chciałaby objąć tym systemem pozostałe regiony kraju.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *