Pierwsze włączenia MUX-3 po III etapie wyłączania naziemnej telewizji analogowej

19 marca 2013 roku, zgodnie z harmonogramem, wyłączono nadajniki naziemnej telewizji analogowej na pięciu obszarach wykorzystywania częstotliwości – Elbląg, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wisła. Jednocześnie, na tych samych obszarach, rozpoczął się proces przechodzenia na docelowe parametry oraz włączania emisji sygnału trzeciego multipleksu (MUX-3) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, który potrwa do 20 marca 2013 roku.

19 marca 2013 roku, około godziny 5:00, emisja sygnału MUX-3 ruszyła z głównych nadajników – Rzeszów/Baranówka (zmiana na kanał 29, moc 2 kW), Rzeszów/Sucha Góra (kanał 29, moc 100 kW), Szczecin/Kołowo (zmiana na kanał 48, moc 100 kW), Warszawa/PKiN (zmiana na kanał 27, moc 10 kW), Warszawa/Raszyn (zmiana na kanał 27, moc 130 kW), Wisła/Skrzyczne (kanał 41, moc 60 kW) i Iława/Kisielice (zmiana na kanał 48, moc 50 kW). W kolejnych godzinach, pierwsze miało miejsce już o godzinie 8:00, będą miały miejsce włączenia emisji sygnału MUX-3 na 45 obiektach doświetlających, tzw. gapfillerach, które zakończą się 20 marca 2013 roku około godziny 17:00.

Emisja sygnału trzeciego multipleksu (MUX-3) na docelowych parametrach, poza obiektami na obszarach objętych III etapem wyłączania naziemnej telewizji analogowej, została uruchomiana również na dwóch innych obiektach nadawczych – Poznań/Śrem (zmiana na kanał 27, moc 110 kW) i Bieszczady/Góra Jawor (kanał 29, moc 20 kW).

Wyłączenie naziemnej telewizji analogowej na obszarze Wisła, pozwoliło również na zwiększenie mocy promieniowania drugiego multipleksu (MUX-2) z obiektu Wisła/Skrzyczne z 1 kW do 50 kW, przy jednoczesnym przeniesieniu emisji z kanału 38 na 58.

Osoby, które po powyższych zmianach utraciły dostęp do trzeciego multipleksu (MUX-3), w pierwszej kolejności powinny ponownie wyszukać kanały w swoich odbiornikach.

Harmonogram włączania emisji sygnału MUX-3 po III etapie wyłączania naziemnej telewizji analogowej

wykaznad

MIĘDZYBRODZIE / g. Żar (kanał 41, moc 0,02 kW) – emisja będzie prowadzona od 19 marca br. do 22 kwietnia br.

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/Urząd Komunikacji Elektronicznej/własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *