Koniec cyfryzacji ogólnopolskiej telewizji naziemnej

23 lipca w Giżycku o godzinie 6:00 miało miejsce historyczne wydarzenie – symboliczne wyłączenie ostatniego naziemnego nadajnika ogólnopolskiej telewizji analogowej.

23 lipca 2013 rok to dla mnie osobiście bardzo ważny dzień, dzień od którego ostatecznie w Polsce będzie „świeciła” tylko telewizja cyfrowa. Osobiście ponieważ jestem z tym procesem związana od samego początku, a wręcz jestem odpowiedzialna za to w jaki sposób cyfryzacja w Polsce przebiegła. Mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Odczuwam satysfakcję, jak rodzic, który urodził i wychował we właściwy sposób swoje dziecko. To ja bowiem byłam odpowiedzialna za przygotowanie Planu Wdrażania Telewizji Cyfrowej w Polsce, następnie ustawy o wdrażaniu telewizji cyfrowej, wspólnie z pracownikami Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury pracowaliśmy nad scenariuszami filmików informujących o procesie cyfryzacji. Kiedy zostałam powołana na stanowisko Prezesa UKE, przyszło mi od strony technicznej wspólnie z pracownikami centrali i 16 delegatur dopilnować w terenie aby wszystkim obywatelom zapewnić odbiór cyfrowy i co najmniej odtworzyć zasięg sygnału analogowego – swoje doświadczenie w zakresie cyfryzacji telewizji naziemnej przedstawia Prezes Magdalena Gaj.

Historycznego przełączenia sygnału analogowego na sygnał cyfrowy dokonali wspólnie: Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Magdalena Gaj, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Jan Dworak oraz Prezes Zarządu TVP, Juliusz Braun.

Podsumowanie VII etapu wyłączania naziemnej telewizji analogowej:
23 lipca ostatnie włączenia MUX-3 (wykaz)
23 lipca zmiany parametrów dla MUX-1 i MUX-2
NTC w Ostrołęce z nowego nadajnika

Podsumowanie cyfryzacji telewizji naziemnej

Cyfryzacja telewizji naziemnej to niezwykle złożony proces, który dzięki determinacji i zaangażowaniu wszystkich jego uczestników kończymy dziś sukcesem – podkreśla Magdalena Gaj, Prezes UKE.

Zmianę, której wszyscy jesteśmy uczestnikami można porównać jedynie z przełomowymi wydarzeniami – uruchomieniem pierwszej transmisji telewizyjnej, czy też zmianie techniki nadawania z telewizji czarnobiałej na kolorową – dodaje.

Nastała historyczna dla telewizji w Polsce era – zmiana, która wymagała przygotowania i wprowadzenia nowych przepisów – ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, wydania niezbędnych koncesji, decyzji oraz pozwoleń radiowych, a także przygotowania niezbędnych harmonogramów oraz symulacji i pomiarów w terenie – zaznacza Prezes UKE.

Sukces całego procesu nie był by możliwy bez bardzo dobrej współpracy wszystkich partnerów uczestniczących w tym procesie: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nadawców publicznych i komercyjnych oraz operatora technicznego. Ważną rolę odegrała administracja terenowa oraz samorządy. W proces aktywnie włączyło się wiele organizacji oraz liczne bezinteresowne osoby – wolontariusze z Cyfrowych Patroli, Harcerze i Strażacy Ochotnicy. Szczególne podziękowania należą się zwłaszcza uczniom i dyrekcji szkół, które wsparły program Cyfrowych Patroli. Bardzo serdecznie dziękuję także pracownikom delegatur UKE, którzy realizowali w terenie pomiary sygnału cyfrowego, nierzadko w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, aktywnie wspierali społeczności lokalne oraz odpowiadali na zgłoszenia dotyczące kłopotów z odbiorem sygnału telewizyjnego. To także dzięki nim pożegnanie ze „Smokiem Analogiem” odbyło się płynnie i bez większych problemów – podkreśla Magdalena Gaj.

O skali całego przedsięwzięcia i towarzyszących mu trudnościach świadczą liczby:
– 108 stacji głównych oraz 137 stacji retransmisyjnych nadających sygnał analogowy zostało zastąpionych przez 195 cyfrowych stacji głównych oraz 127 stacji doświetlających;
– niemal 47 tys. pomiarów przeprowadzonych w ponad 8,5 tys. miejscowości przez mobilne zespoły pomiarowe z delegatur UKE;
– wykonanie tych pomiarów zajęło ponad 10 tys. godzin, w tym czasie ruchome stacje pomiarowe pokonały w terenie ponad 200 tys. kilometrów;
– cały proces przebiegał w ramach siedmiu etapów i realizowany był w warunkach jednoczesnego nadawania analogowego i cyfrowego;
– przyśpieszenie procesu uruchamiania 127 stacji doświetlających – niezbędnych do poprawy warunków odbioru m.in. w terenach górskich – było możliwe dzięki wykorzystaniu dodatkowych środków finansowych uruchomionych przez MAiC.
– infolinia cyfryzacyjna MAiC, delegatury UKE oraz urzędy wojewódzkie na każdym etapie odbierały tysiące zapytań i zgłoszeń, od osób które poszukiwały wsparcia;
– niezwykle ważna była także kampania informacyjna, realizowana na wielu poziomach z wykorzystaniem pomocy wielu partnerów – samorządów lokalnych, szkół, uczelni, ochotniczych straży pożarnych, uniwersytetów trzeciego wieku, harcerzy, kościoła, nadawców i mediów – zarówno ogólnopolskich, jaki i lokalnych;
– w pomoc osobom starszym włączyło się wiele szlachetnych osób;
– w ramach organizowanych pod kierunkiem UKE Cyfrowych Patroli kilkuset uczniów z 25 szkół technicznych z całego kraju pomagało osobom, dla których cyfryzacja była trudną zmianą.

Korzyści z cyfryzacji

Dzięki cyfryzacji Polacy uzyskali dostęp do bogatej oferty programowej oraz nowej, wyższej jakości sygnału telewizyjnego i dodatkowych usług.

Naziemna Telewizja Cyfrowa to bogata oferta programowa:
– do 8 programów cyfrowych z 1 MUX w miejsce dotychczasowego 1 programu analogowego;
– dostęp do 22 programów cyfrowych w miejsce 7 dostępnych do tej pory programów analogowych.

Przejście na transmisję cyfrową umożliwia wprowadzanie usług dodatkowych, takich jak:
– elektroniczny przewodnik;
– możliwość nagrywania, zatrzymywania i przewijania audycji i programów telewizyjnych;
– usług „video na życzenie”;
– kontrola rodzicielska;
– nadawanie obrazu w wysokiej rozdzielczości oraz różnych formatach (4:3 i 16:9);
– równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych – wybór wersji językowych lub trybu audio;
– napisy ekranowe, audiodeskrypcja oraz napisy w innych wersjach językowych;
– możliwości w zakresie przekazywania komunikatów alarmowych;
– w przyszłości – w połączeniu z kanałem zwrotnym – wśród usług dodatkowych mogą pojawić się również: Internet, e-government, interaktywne programy edukacyjne, usługi bankowe, gry, itp.

Wielki finał w Giżycku

Finałowi procesu cyfryzacji towarzyszy szereg ważnych wydarzeń. Na godzinę 9:00 zaplanowana została konferencja prasowa, po której rozpocznie się uroczyste posiedzenie Kolegium Technicznego TVP S.A. i Konwentu Wojewodów z udziałem Ministra Administracji i Cyfryzacji, Prezes UKE, Przewodniczącego KRRiT oraz Zarządu Telewizji Publicznej. W programie spotkania przewidziano podsumowanie procesu wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej połączone z wręczeniem podziękowań dla najbardziej aktywnych partnerów wspierających cyfryzację (w tym dla Cyfrowych Patroli). Kolejnym punktem spotkania będzie dyskusja panelowa nt. przyszłości naziemnej telewizji cyfrowej, nowych wyzwań oraz dywidendy cyfrowej.

Piknik Technologiczny

Zakończeniu cyfryzacji towarzyszył będzie plenerowy Piknik Technologiczny „Cyfrowy Port Giżycko 2013”, podczas którego mieszkańcy Giżycka, jego wakacyjni goście, a także młodzież, która uczestniczyła w programie Cyfrowych Patroli będą wspólnie świętowali pożegnanie telewizji analogowej. Rozpoczęcie Pikniku zaplanowano na godzinę 13:00. Spotkanie na miejskiej plaży w Giżycku (przy ul. Kolejowej) poprowadzą Agata Konarska i Paweł Pochwała. W ramach „Cyfrowego Portu Giżycko 2013” zaplanowano występy artystyczne, pokazy ratownictwa, konkursy oraz liczne atrakcje dla dzieci. Podczas Pikniku zademonstrowane zostaną nowe technologie i korzyści wynikające z naziemnego nadawania cyfrowego.

VII etap cyfryzacji

Siódmy i ostatni etap cyfryzacji telewizji naziemnej obejmuje łącznie obszar 220 gmin, należących do 7 województw: dolnośląskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz lubuskiego, na którego terenie w listopadzie 2012 rok z sukcesem przeprowadzono I etap cyfryzacji telewizji naziemnej.

Od 23 lipca na terenie objętym VII etapem cyfryzacji dostępne będą już tylko cyfrowe programy telewizyjne emitowane przez 10 stacji głównych oraz 13 stacji doświetlających małej mocy (tzw. gapfillery).

Od godzinie 6:00 sygnał telewizji analogowej z nadajników: Giżycko, Jelenia Góra, Leżajsk oraz Ostrołęka został zastąpiony przez sygnał naziemnych multipleksów cyfrowych.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *