NTL Radomsko z koncesją na MUX-L3 do 2025 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji decyzją wydaną w dniu 3 lutego 2015 roku udzieliła spółce NTL Radomsko koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą Niezależna Telewizja Lokalna Radomsko (NTL Radomsko) w ramach trzeciego multipleksu lokalnego (MUX-L3) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Program NTL Radomsko, zgodnie z zapisami koncesji, będzie rozpowszechniany codziennie, przez co najmniej 2 godziny na dobę i miał charakter uniwersalny, poświęcony tematyce lokalnej tzn. będzie zawierał różne gatunki i formy telewizyjne oraz różnorodną problematykę mieszkańców objętych zasięgiem nadawania. Program będzie zawierał tematykę lokalną, w ramach różnych gatunków i form telewizyjnych, w wymiarze nie mniej niż 70% czasu nadawania programu w ciągu tygodnia, w godzinach 6:00-23:00 oraz będzie realizowany poprzez obligatoryjne nadawanie tematyki lokalnej, tj. lokalnych serwisów informacyjnych (dzienniki) i publicystyki na temat problemów lokalnych (realizowaną poprzez różne formy: dyskusje, rozmowy, felietony, komentarze, recenzje, wywiady, sondaże opinii itp.).

Koncesja obowiązuje od dnia 9 lutego 2015 roku i wygaśnie z dniem 8 lutego 2025 roku. Opłata za udzielenie koncesji wynosi 162 350 złotych.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *