W samo południe, 17 października 2014 roku ogłoszona zostanie Polska Lista Krajowa programu UNESCO “Pamięć Świata”. Wiadomo, że znajdzie się na niej 11 najcenniejszych obiektów polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego. W TVP Historia, po raz pierwszy w telewizji, film dokumentalny prezentujący wszystkie 11 dokumentów – “Pamięć Polski”.

Film prezentuje obiekty polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego wpisane na inauguracyjną Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Lista, która w kolejnych latach będzie rozszerzana, obejmie dokumenty obrazujące ważne w dziejach Polski wydarzenia, osoby oraz przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Pierwszą edycję Listy tworzy 11 bezcennych zabytków piśmiennictwa, szczególnie istotnych dla polskiej kultury, narodowej tożsamości i pamięci historycznej, przechowywanych w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach. Jakie to będą dokumenty, stanowi tajemnicę. Do tej pory na Liście Pamięć Świata znajduje się już ponad 300 dokumentów z ponad 100 krajów świata. Są wśród nich m.in. najstarsza inskrypcja islamska wykuta w skale – zachowana w Arabii Saudyjskiej, dzienniki słynnego podróżnika Jamesa Cooka, ostateczny dokument Kongresu Wiedeńskiego, czy francuska “Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela”.

Program “Pamięć Świata” powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 roku, by zwrócić uwagę rządów oraz opinii publicznej na konieczność ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego, a także podejmowanie działań na rzecz jego popularyzacji i szerokiego udostępniania.

W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów, środowiska naukowego i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, a któremu przewodniczy każdorazowy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, powstała pierwsza edycja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata.

Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

“Pamięć Polski”

Emisja: piątek, 17 października, godzina 19:00

Źródło: Telewizja Polska