PiS chce zmienić sposób wyboru władz TVP i PR

28 grudnia 2015 roku do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Wnioskodawcami jest grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projekt nie przewiduje kompleksowej reformy mediów publicznych, a ogranicza się jedynie do reformy sposobu wyboru władz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Według założeń projektu ustawy zarządy Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, które mają liczyć od jednego do trzech członków, będzie powoływał i odwoływał minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Z ustawy o radiofonii i telewizji ma zniknąć również zapis mówiący, że kadencje zarządów trwają cztery lata.

Aktualnie członkowie zarządów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, którzy są wyłaniani w drodze konkursów, są powoływani na czteroletnie kadencje przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na wniosek rad nadzorczych.

Projekt zakłada również, że minister właściwy do spraw Skarbu Państwa będzie powoływał i odwoływał liczące trzech członków rady nadzorcze Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Aktualnie rady nadzorcze Telewizji Polskiej i Polskiego Radia są siedmioosobowe: pięciu członków jest wyłanianych przez KRRiT w drodze konkursu, po jednym powołuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Zmianie ma ulec również sposób wyboru dyrektorów oddziałów terenowych Telewizji Polskiej. Aktualnie dyrektorzy powoływani są przez rady nadzorcze na wniosek zarządu. Po zmianach dyrektorzy będą powoływani przez zarząd.

Z dniem wejścia w życie ustawy wygasną mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, z zastrzeżeniem że dotychczasowe zarządy działają do czasu wyłonienia nowych zarządów.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *