POLO TV i ESKA TV ze zmianami zapisów koncesji

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na wniosek nadawców, decyzjami z 7 kwietnia 2015 roku, dokonał zmian koncesji dla programów POLO TV i ESKA TV, wchodzących w skład Grupy ZPR Media, w zakresie zapisów programowych.

Dla kanału POLO TV, którego nadawcą jest spółka Lemon Records, zmiany zapisów programowych polegają m.in. na:
– zmniejszeniu minimalnego udziału audycji i przekazów realizujących wyspecjalizowany charakter programu z 77,5% do 71% miesięcznego czasu nadawania programu w godzinach 6:00-23:00, rozliczanego w okresach tygodniowych w wymienionych godzinach.

W przypadku zapisów programowych dla kanału ESKA TV, którego nadawca jest spółka ESKA TV, zmiany polegają na:
– zmniejszeniu minimalnego udziału audycji i przekazów realizujących wyspecjalizowany charakter programu z 77,5% do 71% miesięcznego czasu nadawania programu w godzinach 6:00-23:00, rozliczanego w okresach tygodniowych w wymienionych godzinach;
– zmniejszeniu minimalnego udziału audycji prezentujących muzykę rozrywkową oraz inne rodzaje muzyki realizujące wyspecjalizowany charakter programu z 72,55% do 68% w tygodniowym czasie nadawania programu w godzinach 6:00-23:00;
– zmniejszeniu minimalnego udziału audycji informacyjnych i publicystycznych realizujących wyspecjalizowany charakter programu z 4,07% do 3% w tygodniowym czasie nadawania programu w godzinach 6:00-23:00.

Spółki Lemon Records i ESKA TV swoje wnioski o zmianę koncesji dla kanałów POLO TV i ESKA TV w zakresie zapisów programowych uzasadniały względami ekonomicznymi oraz koniecznością elastycznego reagowania pod względem prezentowanych treści na zmieniającą się sytuację na rynku w celu utrzymania atrakcyjności stacji.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *