Polskie Radio zawarło porozumienie o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

W czwartek 28 stycznia w siedzibie Polskiego Radia podpisano Porozumienie o długofalowej i wieloaspektowej współpracy pomiędzy Polskim Radiem a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Porozumienie podpisała dr Agnieszka Kamińska – Prezes Polskiego Radia oraz ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Porozumienie odnosi się do współpracy Polskiego Radia i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przede wszystkim w dwóch kluczowych obszarach: medialnym oraz naukowym. Obejmuje ono działania multimedialne promujące wartości patriotyczne oraz przewiduje tworzenie wspólnych projektów i inicjatyw zgodnych ze aktualnymi nowinkami i technologiami komunikacji.

Na mocy porozumienia KUL udostępnia Polskiemu Radiu priorytetowy dostęp do ekspertów akademickich z różnych dziedzin, zaś Polskie Radio jest uprawnione do publikacji materiałów i relacji informujących o wydarzeniach z życia uczelni, o projektach badawczych oraz komentarzy i opinii pracowników naukowych uczelni. Polskie Radio, określając współpracę w ramach Akademii Nowoczesnych Mediów KUL, umożliwia studentom uczelni ubieganie się o odbywanie bezpłatnych praktyk dziennikarskich. Jak zgodnie podkreślają przedstawiciele władz Polskiego Radia i KUL, porozumienie wiąże instytucje o zbieżnych celach i pryncypiach, przede wszystkim w zakresie realizacji misji publicznej na rzecz propagowania tradycji i kultury.

Spotykamy się na bardzo ważnej dla Polskiego Radia uroczystości podpisania porozumienia z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Bardzo się z tego cieszymy, bo to porozumienie oznacza współpracę intelektualną i merytoryczną, a także, mam nadzieję, wymianę doświadczeń z adeptami szkoły, ze studentami uczelni – mówi Prezes Polskiego Radia dr Agnieszka Kamińska. – Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego porozumienia, do tej wymiany kadry, myśli, studentów i doświadczeń. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni z tego powodu. To dla Polskiego Radia duży zaszczyt i przyjemność. Tym bardziej to cieszy, że ta nasza współpraca przyniesie dobre skutki dla słuchaczy i społeczeństwa i będzie realizacją tejże misji, która jest wpisana w naszą działalność.

Ja chciałem również wyrazić słowa wdzięczności dla Pani Prezes za podjęcie naszego zaproszenia do uczestnictwa w naszym dużym projekcie dotyczącym wzmocnienia tego wymiaru edukacji medialnej, komunikacji poprzez nową agendę, która już jest w formie finałowej, jeżeli chodzi o infrastrukturę i logistykę. Również jej potencjał naukowy – podkreśla Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. – Uważam, że kiedy połączymy nasze siły to jesteśmy skazani na sukces, który tak naprawdę służy tym celom, które są wpisane zarówno w statut Polskiego Radia, jak i w statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obie instytucje chcą działać na rzecz celów społecznych, wzmacniać te wszystkie wartości, które pomagają budowaniu człowieka z wykorzystaniem tych mediów, które w XXI wieku służą przekazowi tych właśnie wartości.

Źródło: Polskie Radio

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *