Ponad 100 beneficjentów akcji „Reklama Dzieciom”

Ponad 100 organizacji dostało pieniądze w 23. edycji charytatywnej akcji „Reklama Dzieciom” organizowanej przez TVP, która przyniosła 1,48 mln złotych. Dochód z akcji został w całości podzielony między ubiegające się o pomoc instytucje, stowarzyszenia i fundacje, które na co dzień wspierają najbardziej potrzebujące chore dzieci.

Specjalny charytatywny blok reklamowy został wyemitowany w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, tuż po głównym wydaniu „Wiadomości”, a wpływy z niego zależały od oglądalności. Dzięki intensywnej kampanii promującej akcję, blok „Reklama Dzieciom” obejrzało prawie 4 miliony osób, a udziały w widowni wyniosły 25%. Przychód z akcji wyniósł rekordowe 1,48 mln złotych (więcej o ponad 600 tys. zł niż rok wcześniej).

Dochód z akcji podzielono między te placówki, które zgodnie z zasadami złożyły do 31 grudnia 2015 roku odpowiedni wniosek w Biurze Spraw Korporacyjnych Telewizji Polskiej. Pieniądze trafią do tych, którzy pomagają systematycznie chorym dzieciom: stowarzyszeń, fundacji, specjalnych ośrodków wychowawczych, zespołów szkół specjalnych i instytucji opiekuńczych.

Dofinansowanie przeznaczono na: organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin biednych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, patologicznych, czy rodzin wielodzietnych, dofinansowanie kompleksowej rehabilitacji oraz terapii dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością, organizacje i przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-terapeutycznych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. wyposażenie sal terapii integracji sensorycznej, sal do terapii EEG Biofeedback, czy zakup sprzętu specjalistycznego do rehabilitacji ruchowej oraz sprzętu do terapii wzroku, słuchu i mowy).

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *