Krok 1.:
Uruchamiany “Menu” za pomocą przycisku “Menu” na pilocie.

Krok 2.:
a) Wybieramy podmenu “Ustawienia” (potwierdzamy przyciskiem OK na pilocie),

b) Wpisujemy kod PIN (fabrycznie 0000).

Krok 3.:
W podmenu “Ustawienia” wybieramy pozycję “Instalacja” (potwierdzamy przyciskiem OK).

Krok 4.:
W podmenu “Instalacja” wybieramy pozycję “Sprawdzenie sygnału” (potwierdzamy przyciskiem OK).

Krok 5.:
a) Przy pozycji “Wejście antenowe” wybieramy wartość “Antena 1” jeżeli moc i jakość sygnału chcemy sprawdzić dla anteny podłączonej do lewego (gdy patrzymy na tylny panel odbiornika) wejścia antenowego.
b) Przy pozycji “Wejście antenowe” wybieramy wartość “Antena 2” jeżeli moc i jakość sygnału chcemy sprawdzić dla anteny podłączonej do prawego (gdy patrzymy na tylny panel odbiornika) wejścia antenowego.
c) Przy pozycji “Wejście antenowe” wybieramy wartość “Antena wbudowana” jeżeli moc i jakość sygnału chcemy sprawdzić dla anteny wbudowanej w T-HD 1000.

d) Przy pozycji “Kanał” wybieramy kanał (częstotliwość), dla którego chcemy sprawdzić moc i jakość sygnału.

Krok 6.:
Wybieramy przycisk “Zamknij” na pilocie, a następnie “Menu”, aby przejść do oglądania kanałów.

Uwaga: Za pomocą powyższego sposobu moc i jakość sygnału można sprawdzić dla każdego kanału (częstotliwości) z pasma VHF i UHF, czyli dla kanałów z zakresu od 5 do 12 i od 21 do 69. Jeśli natomiast chcemy sprawdzić moc i jakość sygnału tylko dla programów telewizyjnych i stacji radiowych, które są zainstalowane w T-HD 1000, to należy przytrzymać przycisk “czerwony” na pilocie do momentu, aż pojawi się okno “Informacje techniczne”. Okno zamykamy poprzez wybór przycisku “Zamknij” na pilocie.