Rada Nadzorcza TVP zatwierdziła nowy Regulamin Organizacyjny Spółki

Podczas posiedzenia w poniedziałek 11 marca br. Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej zatwierdziła nowy Regulamin Organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki TVP S.A. oraz Regulamin Zarządu Spółki. Nowa struktura przewiduje m.in. utworzenie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w oparciu o obecną Agencję Produkcji Audycji Informacyjnych oraz redakcje programów informacyjnych: „Wiadomości”, „Teleexpressu”, „Panoramy”, a także program wyspecjalizowany TVP INFO i kanał internetowy TVP Parlament.

Postanowiono również o utworzeniu nowej jednostki – Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej poprzez połączenie zadań Agencji Produkcji Telewizyjnej i Agencji Filmowej. Nowa jednostka zajmie się zarządzaniem całym majątkiem produkcyjnym Spółki, doprowadzając do lepszego wykorzystania posiadanych zasobów.

Telewizyjna Agencja Informacyjna będzie w zakresie nadzoru Prezesa Zarządu TVP, a Agencja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej – członka Zarządu Mariana Zalewskiego.

Pod nadzorem Mariana Zalewskiego pozostanie nadal Ośrodek Programów Regionalnych, który będzie koordynować programy regionalne, tworzone przez poszczególne oddziały oraz programować i zarządzać pasmem wspólnym oddziałów terenowych.

W pionie finansowym poszerzono i zmieniono zakres działalności dotychczasowych biur: Planowania i Kontrolingu oraz Finansów, tworząc Biuro Kontrolingu i Restrukturyzacji (pozostaje nadal w zakresie nadzoru Prezesa Zarządu) oraz Biuro Rachunkowości (nadzór członka Zarządu Bogusława Piwowara).

W związku z korektą zakresów działania zmieniono również nazwy szeregu dotychczasowych biur i jednostek organizacyjnych.

Nowe regulaminy wchodzą w życie od 1 lipca br. Do tego czasu przygotowane zostaną szczegółowe zasady organizacji i współpracy poszczególnych jednostek TVP.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *