Kolejny udany rok dla Cyfrowego Polsatu

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat, do której należy nadawca Polsatu i Polsatu Sport News, po raz kolejny prezentuje bardzo dobre wyniki finansowe zarówno za IV kwartał, jak i cały 2012 roku. Miniony kwartał to wzrost zyskowności całej Grupy, a także obu segmentów biznesowych, osiągnięty dzięki realizowanym synergiom, efektywnej polityce kosztowej oraz organicznemu wzrostowi platformy.

 – Liczba abonentów usług telewizyjnych wzrosła w 2012 r. o 14 tys. do 3,566 mln – 2,761 mln abonentów pakietów Familijnego i Premium oraz 805 tys. abonentów pakietu Mini;
 – Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła w całym roku o 77 tys. do 150 tys.;
 – Łączna liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wyniosła 145 tys.;
 – Średni przychód na abonenta (ARPU) w IV kw. 2012 r. wyniósł: 48,2 zł dla pakietu Familijnego oraz 13,4 zł dla pakietu Mini;
 – Wskaźnik odpływu klientów (churn) spadł do 8,6% za 12 miesięcy;
 – Niemal 70% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD, a ok. 12% posiada usługę Multiroom;
 – Według najnowszych badań ipla posiada średnio 2,3 mln aktywnych użytkowników. Już prawie 50% ruchu generują użytkownicy urządzeń mobilnych i SmartTV. W IV kw. 2012 r. i całym 2012 85% przychodów ipla pochodziło z reklam, a 15% z transakcji zakupu treści. W ostatnim kwartale zeszłego roku ipla odnotowała pozytywny wynik EBITDA – 0,7 mln zł;
 – Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w IV kw. 20,8%, a w całym 2012 roku 20,5%;
 – Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w IV kw. do 23,4%, a w całym 2012 roku do 23,2%.

To był kolejny bardzo udany dla nas rok. Rozwijaliśmy się zarówno organicznie, jak i poprzez strategiczne akwizycje, prowadząc liczne projekty pozwalające nam na konsekwentną realizację strategii rozwoju Grupy. Wszystkie działania, w tym rozszerzenie naszej działalności w segmencie usług online, skutecznie umocniły Cyfrowy Polsat na pozycji lidera multimedialnej rozrywki w Polsce. W 2012 roku, dwa razy szybciej niż zapowiadaliśmy, osiągnęliśmy także oczekiwane synergie pomiędzy platformą Cyfrowy Polsat a Telewizją Polsat – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

Grupa Cyfrowy Polsat odnotowała w IV kw. 2012 r. 4-procentowy wzrost przychodów, który zawdzięcza przede wszystkim organicznemu rozwojowi segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym. Efektywne zarządzanie bazą kosztową zaowocowało 4-procentowym spadkiem kosztów bez amortyzacji. W efekcie Grupa odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 25% do 247 mln zł i wzrost marży EBITDA o 5,5 p.p. do 32,9%. Zysk netto w IV kw. 2012 r. wzrósł o 59% do 122 mln, na co pozytywny wpływ miały niższe koszty obsługi długu, m.in. dzięki wcześniejszej spłacie części zadłużenia w wysokości 200 mln zł oraz wycena obligacji Senior Notes denominowanych w euro.

W zeszłym roku warunki makroekonomiczne oraz rynkowe nie sprzyjały prowadzonej przez nas działalności. Tym bardziej cieszą nasze wysokie wyniki, w tym roczny wynik EBITDA przekraczający 1 mld zł i wyraźny wzrost zyskowności obu segmentów biznesowych. Tak dobre wyniki finansowe i wysokie przepływy pieniężne, które gwarantują regularną spłatę, a nawet wcześniejszą przedpłatę zadłużenia Grupy, dają nam komfort i optymistyczną wizję przyszłego rozwoju – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A.

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym

Kapitałem platformy Cyfrowy Polsat jest stabilna baza abonentów płatnej telewizji, w oparciu o którą, oferując nowe usługi, możemy budować dodatkową wartość dla naszej Grupy. Bardzo nas również cieszy dynamicznie rosnąca baza klientów usługi dostępu do Internetu, stanowiąca dla nas źródło dalszego wzrostu przychodów – podkreśla Dominik Libicki.

Organiczny wzrost przychodów segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym wynika przede wszystkim ze stabilnego wzrostu ARPU, osiąganego dzięki rosnącej liczbie klientów wyższych pakietów telewizyjnych oraz usługom dodatkowym (Multiroom, PPV), a także z intensywnego rozwoju bazy klientów usług dostępu do Internetu. Przy efektywnym zarządzaniu kosztami, Cyfrowy Polsat wypracował 36-procentowy wzrost wyniku EBITDA rok do roku.

Dzięki skutecznym programom utrzymaniowym i dbałości o wysoki poziom satysfakcji klientów spółka obniżyła poziom wskaźnika odpływu abonentów do 8,6% w 2012 roku.

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej skutecznie realizowaliśmy strategię utrzymania 20-21-procentowego udziału w oglądalności, a jednocześnie nasze kanały telewizyjne zwiększyły udział w „torcie reklamowym”. Dzięki dobrze skomponowanej ramówce oraz optymalnym, adekwatnym do warunków rynkowych, inwestycjom w treści programowe, osiągnęliśmy w IV kwartale wzrost marży EBITDA o ponad 6 punktów procentowych – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Kontynuując przyjętą strategię maksymalizacji marży EBITDA poprzez efektywne zarządzanie ramówką, Grupa Telewizji Polsat osiągnęła w IV kw. rok do roku 15-procentowy wzrost wyniku EBITDA do 117 mln zł. Marża EBITDA w IV kw. wyniosła 37,7%.

Zarówno w IV kwartale, jak i w całym 2012 r. wyraźny wpływ na wyniki oglądalności kanałów Grupy Telewizji Polsat miało rozszerzanie zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej i tym samym postępująca fragmentaryzacja rynku. Udział w oglądalności naszych kanałów tematycznych wzrósł w IV kw. rok do roku o 22% do 5,3%, natomiast udział w oglądalności kanału głównego spadł o 8,5% do 15,6%. W całym 2012 r. udział w oglądalności kanałów tematycznych wzrósł o 11% do 4,8%, a kanału głównego spadł o 4,5% do 15,7%, uzyskując najwyższy poziom na rynku. Na wyniki roczne istotny wpływ miały również transmisje ważnych wydarzeń sportowych (EURO 2012 oraz Igrzysk Olimpijskich) w kanałach telewizji publicznej.

Zarówno w IV kwartale, jak i w całym 2012 r. przychody Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej zanotowały znacząco lepszą dynamikę niż rynek: -3,8% do -5,9% oraz -3% do -5,6% odpowiednio w IV kw. i w 2012 r. Przełożyło się to na wzrost udziału Telewizji Polsat w rynku reklamy w IV kw. do 23,4%, a w całym 2012 r. do 23,2%.

Źródło: Cyfrowy Polsat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *