Dodatni wynik finansowy TVP w pierwszych miesiącach 2013 roku

Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazła się Telewizja Polska, pierwsze dwa miesiące 2013 roku przyniosły optymistyczne informacje. W okresie styczeń – luty 2013 r. TVP zanotowała dodatni wynik finansowy brutto: ok. 26,7 mln zł. Jest to wynik o 25,8 mln zł lepszy niż przewidywał plan finansowy na rok bieżący, a także lepszy o 21,1 mln zł od rezultatu pierwszych dwóch miesięcy roku ubiegłego.

Spółka ma stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej. Stan gotówki zwiększył się o ok. 125 mln zł w porównaniu z najtrudniejszym okresem sprzed pół roku. W pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. przychody abonamentowe wzrosły o 9 mln zł w stosunku do stycznia i lutego ubiegłego roku, w znacznej mierze wskutek różnorodnych działań zainicjowanych i konsekwentnie prowadzonych przez TVP. Niekorzystnym zjawiskiem jest spadek przychodów reklamowych, które są nieco niższe niż w pierwszych dwóch miesiącach ub. r. Jest to m.in. skutek trwającej wciąż recesji na rynku reklamy.

Pozytywny wynik finansowy TVP jest możliwy dzięki konsekwentnym działaniom oszczędnościowym. Koszty działalności operacyjnej w pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. obniżyły się o 25 mln zł (10,6%) w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *