Rada Nadzorcza TVP zatwierdziła plan na rok 2015

Rada Nadzorcza TVP S.A. na posiedzeniu w poniedziałek, 15 grudnia 2014 roku przyjęła przedstawiony przez Zarząd Spółki plan ekonomiczno-finansowy i plan inwestycyjny Telewizji Polskiej na rok 2015. Plan zakłada – podobnie jak w bieżącym roku – zrównoważony wynik finansowy. Rada zaakceptowała też zmiany organizacyjne polegające na reorganizacji dotychczasowego Ośrodka iTVP-HD.

W efekcie tej ostatniej decyzji od 1 stycznia 2015 roku:
– Biuro Handlu TVP, zgodnie ze swoimi obecnymi kompetencjami przejmie sprawy działalności sprzedażowej w zakresie mediów interaktywnych oraz reemisji;
– antena TVP HD znajdzie się w strukturze organizacyjnej TVP1 (obok już tam istniejącej anteny tematycznej TVP ABC);
– działalność programowa w zakresie mediów interaktywnych (w tym portal TVP.pl) znajdzie się w strukturze Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, obok anteny TVP INFO, kanału internetowego TVP Parlament i informacyjnego portalu internetowego TVP INFO.pl;
– planowanie, koordynację i realizację strategii rozwoju mediów interaktywnych przejmie Ośrodek – TVP Technologie.

Powyższe zmiany są konsekwencją założeń strategicznych polegających na dążeniu do optymalizacji struktury organizacyjnej TVP. Ich efektem będzie m.in. poprawa efektywności, konsolidacja zadań jednostek zgodnie z ich dotychczasowymi zadaniami, lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego, a także ograniczenie liczby jednostek Zakładu Głównego TVP.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *