Rada Nadzorcza za absolutorium dla Zarządu TVP

Rada Nadzorcza TVP S.A. podczas posiedzenia, które odbyło się 28 kwietnia br., podjęła uchwały o skierowaniu do Walnego Zgromadzenia wniosków o udzielenie absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu Telewizji Polskiej za 2013 rok.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe TVP za 2013 rok oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Ponadto RN pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu TVP z działalności Spółki i wystąpiła z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *