Rada Programowa TVP spotkała się z nowym prezesem TVP

We wtorek 25 sierpnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej TVP, którego przedmiotem było spotkanie członków tego opiniodawczo-doradczego gremium z nowym Prezesem Zarządu TVP, Januszem Daszczyńskim. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Programowej, Iwona Śledzińska-Katarasińska.

W trakcie posiedzenia prezes Janusz Daszczyński przedstawił swoje zamierzenia programowe i organizacyjne, w tym plany wprowadzenia zmian, jakie powinny nastąpić w Telewizji Polskiej, by była nadawcą publicznym nie tylko z nazwy. Realizacja tych zmierzeń ma nastąpić m.in. poprzez powrót do systemu redakcji, wyraźne sprofilowanie anten głównych, ponowne przedyskutowanie pojęcia misji nadawcy publicznego oraz rozwój nowych technologii, które pozwolą na lepsze dotarcie do młodej grupy widzów. Prezes Zarządu podkreślił konieczność wypracowania nowego systemu finansowania mediów publicznych, który pozwoli na tworzenie programu zgodnego z ich misyjnymi zadaniami. Wyraził też nadzieję, że w tych kwestiach będzie mógł liczyć na poparcie wszystkich członków Rady Programowej TVP.

Przewodnicząca Rady Programowej Iwona Śledzińska – Katarasińska z zadowoleniem przyjęła deklarację współpracy nowego prezesa TVP z Radą Programową. Zwróciła też uwagę, że jego wypowiedzi są zbieżne z postulatami rady składanymi w formie uchwał podczas poprzedniej i obecnej kadencji. Dotyczy to zwłaszcza wprowadzanej przez nowy Zarząd, coraz bardziej widocznej dla odbiorców zmiany w formule programów informacyjnych TVP, w tym „Wiadomości”. Członkowie rady przypomnieli, że wielokrotnie zwracali uwagę władzom TVP na postępującą tabloidyzację programów informacyjnych, postulując, by zawartość i forma tych audycji były bardziej odpowiednie dla nadawcy publicznego.

Przewodnicząca Śledzińska – Katarasińska zwróciła się do prezesa o ułatwienie radzie możliwości realizowania jej zadań ustawowych, m.in. poprzez aktywne uczestniczenie w opiniowaniu projektów układów ramowych programu na etapie ich powstawania.

Członkowie Rady Programowej z aprobatą przyjęli przedstawione przez prezesa Janusza Daszczyńskiego projekty przywrócenia redakcji, sprofilowania anten oraz produkcji audycji publicystycznych wyłącznie wewnątrz TVP, a nie – jak jest to obecnie – przez producentów zewnętrznych. Barbara Bubula wyraziła nadzieję, że nowemu Zarządowi uda się zrealizować plany stworzenia prawdziwej telewizji obywatelskiej, która będzie miejscem debaty publicznej o najważniejszych sprawach społecznych, gospodarczych, politycznych i kulturalnych zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Członkowie rady wskazali też na konieczność odbudowania w telewizji publicznej segmentu publicystyki międzynarodowej na wysokim poziomie merytorycznym. Zwrócili się również z wnioskiem o stworzenie segmentu audycji poradnikowych, przeznaczonych dla osób starszych.

Najbliższe posiedzenie Rady Programowej, zaplanowane na 8 września br., będzie poświęcone ocenie audycji rozrywkowych emitowanych przez Telewizję Polską.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *