Radio Kielce zamierza nadawać cyfrowo na terenie woj. świętokrzyskiego

Radio Kielce, regionalna rozgłośnia Polskiego Radia w Kielcach, ogłosiło przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałego dosyłu sygnałów modulacyjnych oraz rozpowszechniania programu radiowego w systemie DAB+ na terenie województwa świętokrzyskiego – minimum 80% populacji.

Aktualizacja: Radio Kielce 11 lutego 2013 roku unieważniło postępowanie przetargowe. Swoją decyzję uzasadniło wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Radio Kielce, dzięki prowadzonym testom, już teraz dostępne jest cyfrowo, ale tylko w Kielcach i okolicach, co stanowi około 20% populacji województwa świętokrzyskiego. W ramach wspomnianych testów, prowadzonych z obiektu SLR Kielce/ul. Targowa, obok Radia Kielce dostępne są również Polskie Radio Program 1, Polskie Radio Program 2, Polskie Radio Program 3 i Polskie Radio Program 4.

Źródło: Radio Kielce/EmiTel/własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *