Radio ZET z najlepszym wynikiem od 10 lat. Rekord Grupy Eurozet

W fali I-III 2024 badania Radio Track udział w czasie słuchania Radia ZET wzrósł do 14,6 proc. To najlepszy wynik stacji od 10 lat. Ostatnia fala okazała się również rekordowa dla całej Grupy Eurozet.

Rok do roku udział Radia ZET wzrósł o 1,1 pproc. Obecny wynik jest najlepszy od fali VI-VIII 2014 badania Radio Track. Rośnie również zasięg Radia ZET. Rok do roku stacji przybyło 88 tys. słuchaczy przy trendzie spadkowym dla całego rynku.

Udział w czasie słuchania dla wszystkich stacji należących do Grupy Eurozet wyniósł w ostatniej fali 26,9 proc. i jest to najlepszy wynik od momentu powstania grupy w obecnym kształcie.

Gdyby pokusić się o historyczną analizę wyników i zsumować wstecznie udziały wszystkich stacji obecnie wchodzących w skład Grupy Eurozet, byłby to najwyższy udział od fali XI 2007-I 2008 roku.

Źródło: Grupa Eurozet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *