Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu o procesie cyfryzacji radia

W poniedziałek, 28 października 2013 roku odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, które było poświęcone procesowi cyfryzacji radia. W spotkaniu z posłami wzięli udział przedstawiciele KRRiT, UKE, Polskiego Radia, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, spółki EmiTel oraz komercyjnych nadawców radiowych.

Przewodniczący KRRiT Jan Dworak przedstawił informacje dotyczące m.in. rekomendacji Europejskiej Unii Nadawców, analizy projektu cyfryzacji przeprowadzonej przez KRRiT na podstawie doświadczeń innych krajów, poszczególnych etapów jego wdrożenia i finansowania. Prezentacja zawierała również informacje o korzyściach dla słuchaczy i przewadze cyfrowego radia nad radiem internetowym, a także o korzyściach finansowych związanych z niższymi kosztami nadawania programu w systemie cyfrowym. W opinii przewodniczącego rady, zaletą radia cyfrowego są jego nieodpłatność, zapewnienie anonimowości słuchaczom i możliwość zwiększenia liczby programów. Według Jana Dworaka, koszt rocznego nadawania w systemie analogowym to prawie 70 mln zł, nadawania cyfrowego zaś prawie 26 mln zł.

Wiele uwagi przewodniczący KRRiT poświęcił omówieniu zagadnień związanych z zasięgiem radiofonii cyfrowej, który jest zdecydowanie większy niż w wypadku sygnału analogowego zarówno pod względem obszaru, jak i liczby odbiorców. Jan Dworak podkreślił, że Polskie Radio ma obowiązek nadawania 4 programów ogólnopolskich, tymczasem pokrycia sygnałem analogowym na terenie całego kraju nie ma Dwójka (odbierana na 60% terytorium) i Czwórka (17%). Jak poinformował przewodniczący, programu II Polskiego Radia nie może odbierać obecnie 10,3 mln osób, programu IV – 24,5 mln. Stacje komercyjne także nie mogą zwiększyć swojego zasięgu. Obecnie Radio Zet nie dociera do 4,3 mln osób, a Radio RMF – do 2,3 mln osób. Radia Maryja nie odbiera natomiast 7,1 mln słuchaczy.

Prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski zwrócił uwagę na przepisy ustawy o radiofonii i telewizji, zobowiązujące Polskie Radio do nadawania 4 programów ogólnopolskich, co obecnie nie może być zrealizowane. Według prezesa, dzięki cyfryzacji wszystkie stacje nadawcy publicznego osiągną zasięg ogólnopolski; obecnie tylko sygnały programu I i III docierają do wszystkich, nie ma przy tym możliwości zwiększenia zasięgu, ponieważ częstotliwości analogowe są wyczerpane.

W imieniu nadawców prywatnych wystąpił Kazimierz Gródek z Grupy Radiowej RMF, który zaapelował o spowolnienie procesu cyfryzacji radia w Polsce. Podkreślił, że z doświadczeń krajów europejskich wynika, iż koszty cyfryzacji radia przewyższają korzyści. Jak poinformował, BBC rozpoczęło stałą emisję cyfrową w 1995 r. Po 18 latach nadawania cyfrowego tylko 45% Brytyjczyków ma dostęp do co najmniej jednego radioodbiornika cyfrowego. Przy wydatkowaniu ogromnych pieniędzy publicznych na promocję cyfrowego radia w 2012 r. i w pierwszym półroczu 2013 r. w Wielkiej Brytanii sprzedano prawie 2 mln radioodbiorników cyfrowych i prawie 4 mln radioodbiorników analogowych. Z kolei w Niemczech na proces cyfryzacji radia do 2009 r. wydano 187 mln euro, tymczasem na ok. 140 mln odbiorników funkcjonujących w tym kraju jedynie 2,5 mln odbiera sygnał cyfrowy. Zdaniem Kazimierza Gródka, za niewielką popularnością cyfrowego radia może stać przeświadczenie, że niedługo radio będzie odbierane wyłącznie w Internecie. Poinformował też, że rozgłośnie komercyjne obawiają się wysokich kosztów wynikających z tzw. simulcastu, czyli nadawania programu jednocześnie w technologii analogowej i cyfrowej. Zaproponował, aby poczekać na rozstrzygnięcia europejskie. Zwrócił uwagę, że jeżeli Unia Europejska zdecyduje, iż technologia DAB Plus ma być technologią obowiązującą i wyznaczy datę wyłączenia sygnału analogowego, będzie to oznaczać spadek ceny radioodbiorników w całej Europie i da szansę słuchaczom na kupno tanich odbiorników.

W ocenie nadawców prywatnych, Polskie Radio, które jako pierwsze 1 października 2013 r. rozpoczęło emisję cyfrową 7 programów, jest w o wiele lepszej sytuacji, ponieważ cyfryzacja zostanie sfinansowana z pieniędzy publicznych, w tym pochodzących z abonamentu.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący komisji Grzegorz Czelej zaapelował o wypracowanie docelowej strategii i modelu cyfryzacji w Polsce. Postulował też zorganizowanie społecznej kampanii informacyjnej na temat cyfryzacji radia.

Źródło: Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *