Zarząd Telewizji POLSAT, na wniosek i w porozumieniu z Radą Nadzorczą, postanowił zdjąć z anteny Polsat News program o nazwie „Skandaliści”.

Zarząd Telewizji POLSAT podjął również decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków Zastępcy Dyrektora kanału Polsat News.

Źródło: Telewizja POLSAT