Skargi obywatelskie na UKE w sprawie MUX-1

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformowała, że do dnia 17 stycznia 2014 roku z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do UKE zostało przekazanych 96 941 skarg obywatelskich dotyczących rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-862 MHz, dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej S.A. na zasadzie współużytkowania, w celu rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w pierwszym multipleksie (MUX-1).

W skargach tych przywołując art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 2, art. 221 § 1 i § 3, art. 227, art. 229 pkt 7 K.p.a. oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skarżący domagają się, aby Prezes UKE, zobowiązany na podstawie art. 7 Konstytucji RP do działania na podstawie i w granicach prawa, zastosował się do przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej i niezwłocznie dokonał zmiany decyzji rezerwacyjnej na mocy której Telewizja Polska S.A. uzyskała rezerwację częstotliwości na pierwszym multipleksie do dnia 27 kwietnia 2014 roku.

Zdaniem Skarżących, w decyzji rezerwacyjnej wydanej dla Telewizji Polskiej S.A., Prezes UKE powinien określić termin opuszczenia przez ww. spółkę multipleksu pierwszego, który będzie uwzględniać okoliczności faktyczne powstałe po dniu 23 lipca 2013 roku, związane z zakończeniem procesu cyfryzacji i osiągnięciem ustawowego wymogu objęcia zasięgiem przez multipleks trzeci ponad 95% ludności ogółem.

W związku z powyższym UKE informuje, że wszystkie ww. skargi zostaną włączone do akt toczącego się postępowania wszczętego przez Prezesa UKE z urzędu w dniu 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-862 MHz, dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej S.A., na zasadzie współużytkowania, w celu rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w pierwszym multipleksie.

Przedmiotowe skargi zostaną rozpatrzone w toku ww. postępowania wszczętego przez Prezesa UKE w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej S.A.

Jednocześnie prezes UKE informuje, że rozpatrzenie przedmiotowych skarg i zakończenie postępowania wszczętego przez Prezesa UKE w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej S.A., przewiduje się do dnia 15 lutego 2014 roku.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *