Solidarna Polska doniesie do prokuratury na prezes UKE

Solidarna Polska złoży do prokuratora generalnego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Solidarna Polska uważa, że prezes UKE zaniechała rozpatrzenia wniosku Fundacji Lux Veritatis dotyczącego zmiany decyzji o rezerwacji częstotliwości, dokonanej w 2011 roku na rzecz telewizji publicznej.

Od 9 sierpnia 2013 roku, kiedy Fundacja Lux Veritatis otrzymała koncesję, nadawanie programu TV Trwam w sygnale multipleksu pierwszego nie jest możliwe, ponieważ w dalszym ciągu dysponentem przynależnych jej częstotliwości jest telewizja publiczna. UKE pozostaje w tej sprawie bezczynny.

Dzieje się tak pomimo upływu kilku miesięcy od kiedy prezes UKE powinien z urzędu dokonać zmiany decyzji rezerwacyjnej, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego – powiedziała poseł Beata Kempa, była wiceminister sprawiedliwości.

Prezes UKE nie podejmuje czynności, do których jest zobowiązany, na szkodę zarówno fundacji, która otrzymała koncesję oraz uiściła stosowną opłatę (w tym przypadku jest to dokładnie kwota 1.294.500 zł) i mimo tego nie może nadawać na multipleksie; jak i na szkodę interesu społecznego. Chodzi o grupę społeczną zainteresowaną odbiorem wyżej wymienionego programu. Mając na uwadze przede wszystkim realizację zasady pluralizmu środków masowego przekazu i wolności mediów, opisane przez nas zaniechanie należy zbadać pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 – mówi poseł.

Poseł Beata Kempa zaznaczyła, iż prokuratura posiada uprawnienie do wystąpienia w postępowanie administracyjne lub do podjęcia innych działań. Wlicza w to działania mające na celu przywrócenie praworządności oraz uzyskanie wyjaśnień w sytuacji braku realizacji obowiązków ustawowych przez prezesa UKE.

W naszej ocenie, obok postępowania administracyjnego jako kluczowego, wielkiej skargi obywatelskiej na bezczynność w tym zakresie, należy jeszcze zawiadomić prokuratora generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa, poprzez bardzo długą – można powiedzieć – zwłokę. Uważamy ten krok za zasadny i będziemy domagać się, aby pan prokurator generalny, niezależnie komu przekaże to postępowanie, objął nadzorem tę sprawę – zaznacza Beata Kempa.

Źródło: Radio Maryja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *