TVP1/HD z 21. edycją akcji „Reklama Dzieciom”

Telewizja Polska już od 20 lat jest zaangażowana w działalność charytatywną. Od 1993 roku „Reklama Dzieciom” dzięki hojności reklamodawców zebrała ponad 20 milionów złotych. Pomoc trafiła do ponad tysiąca placówek, wspierających potrzebujące dzieci. W tym roku pieniądze z akcji „Reklama Dzieciom” będą tym większe, im więcej widzów obejrzy specjalny blok reklamowy 25 grudnia w TVP1/HD tuż po głównym wydaniu „Wiadomości”.

Czas świąt to jedna z tych chwil, gdy szczególnie ciepło myślimy o dzieciach, szczególnie o tych potrzebujących pomocy. To właśnie z myślą o nich Telewizja Polska organizuje już po raz 21. akcję „Reklama Dzieciom”.

Pieniądze z zeszłorocznej jubileuszowej edycji „Reklamy Dzieciom” trafiły do ponad 60 placówek (stowarzyszeń, fundacji, ośrodków szkolno-wychowawczych czy zespołów szkolno-wychowawczych). Przeznaczono je na: zakup sprzętu rehabilitacyjnego (m.in.: wyposażenie sal doświadczania świata, sal do terapii integracji sensorycznej, gabinetu rehabilitacji ruchowej do zajęć rewalidacyjnych, zakup sprzętu medycznego dla podopiecznych hospicjum), turnusy rehabilitacyjne, działalność świetlic socjoterapeutycznych (sprawujących opiekę nad chorymi dziećmi) oraz kompleksową terapię dla dzieci i młodzieży upośledzonej ruchowo i umysłowo.

Tegoroczny dochód z „Reklamy Dzieciom 2013” podzielony zostanie między instytucje i organizacje, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek w Biurze Zarządu i Spraw Korporacyjnych TVP do 31 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego) i które do akcji zakwalifikuje Komisja ds. darowizn TVP. Zasady przyznawania dotacji oraz wniosek o jej przyznanie dostępne są na stronie www.reklamadzieciom.tvp.pl. Im więcej widzów obejrzy reklamy specjalnego bloku, tym więcej pieniędzy trafi do potrzebujących dzieci.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *