Stopklatka TV z filmami od Warner Bros.

Zarząd spółki Stopklatka, nadawcy kanału Stopklatka TV, poinformował o podpisaniu w dniu 25 września 2014 roku umowy zakupu praw do filmów w ramach licencji pomiędzy Stopklatką S.A. a Warner Bros. International Television Distribution Inc.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Warner Bros. International Television Distribution Inc. na rzecz Stopklatki praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych w ramach bezpłatnej Naziemnej Telewizji Cyfrowej z równoczesną reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV.

Stopklatka S.A. uprawniona jest do wykorzystania nabytych filmów na potrzeby kanału Stopklatka TV. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.

Łączna kwota, jaką Stopklatka zobowiązana jest zapłacić za wszystkie nabyte filmy wynosi 695.000,00 USD.

Przypomnijmy, że wcześniej Stopklatka S.A. podobne umowy podpisała z Cinephil France S.A.S., Colgems Productions Ltd i TELEPOOL GmbH.

Źródło: Stopklatka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *