Stopklatka TV nabyła kolejne filmy od Colgems Productions

30 października 2014 roku Stopklatka SA podpisała umowę zakupu praw do filmów w ramach licencji od Colgems Productions Ltd. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Colgems Productions na rzecz Stopklatki praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie filmów w ramach bezpłatnej Naziemnej Telewizji Cyfrowej z równoczesną reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV.

Stopklatka uprawniona jest do wykorzystania nabytych filmów na potrzeby kanału Stopklatka TV. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.

Łączna kwota, jaką Stopklatka zobowiązana jest zapłacić za wszystkie nabyte filmy wynosi 475.000,00 USD.

Stopklatka podobną umowę, o wartości 352.000,00 USD, zawarła z Colgems Productions w lutym 2014 roku.

Źródło: Stopklatka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *