Stopklatka TV z filmami od TELEPOOL GmbH

17 czerwca 2014 roku spółka Stopklatka S.A., nadawca kanału Stopklatka TV, zawarła umowę licencyjną z Global Screen GmbH działającej w imieniu i na rzecz TELEPOOL GmbH.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez TELEPOOL GmbH na rzecz Stopklatki S.A. praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych w ramach kanału Stopklatka TV. Okres obowiązywania licencji dla poszczególnych filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.

Łączna kwota, jaką Stopklatka S.A. zobowiązana jest zapłacić za nabyte filmy wynosi 156.200 euro. Stopklatka S.A. zobowiązana jest również do pokrycia kosztów technicznych związanych z nabyciem filmów w wysokości 3.234 euro.

Przypomnijmy, że wcześniej Stopklatka S.A. podobne umowy podpisała z Cinephil France S.A.S. i Colgems Productions Ltd.

Źródło: Stopklatka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *