Sytuacja ekonomiczno-finansowa TVP po 7 miesiącach 2013 roku

Telewizja Polska S.A. w okresie styczeń-lipiec 2013 roku zanotowała dodatni wynik finansowy brutto na poziomie 16,4 mln zł. Jest on lepszy zarówno od planowanego, jak i od rezultatu z analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Spółka ma stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej. W lipcu 2013 roku przychody z abonamentu wyniosły 20,1 mln, przy 16,6 mln osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Narastająco po 7 miesiącach przychody z abonamentu wzrosły o 25% tj. o 42,9 mln zł w stosunku do zeszłego roku. Przychody reklamowe są o 12,4% niższe od przychodów osiągniętych w ubiegłym roku i jest to w znacznej mierze skutek utrzymującej się wciąż recesji na rynku reklamy. Niebagatelne znaczenie dla spadku przychodów komercyjnych i wyników programowych anten TVP ma też wpływ cyfryzacji emisji w Polsce (znaczący wzrost konkurencji w sektorze kanałów emitowanych drogą naziemną). Postępuje dywersyfikacja źródeł przychodów, pozostałe przychody (poza reklamą, sponsoringiem i abonamentem) wzrosły w okresie 7 miesięcy 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 23,8%, tj. o 19,4 mln zł.

Koszty działalności operacyjnej w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku zostały obniżone o 72,8 mln zł oraz są niższe o 19,5 mln zł od planu na ten okres. Zmniejszenie kosztów to efekt realizacji kolejnych etapów procesu restrukturyzacji, a także, niestety, wymuszonych trudną sytuacją finansową, oszczędności w sferze programowej.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *