Telewizja Łużyce wygrała konkurs na operatora MUX-L1

Prezes UKE ogłosił wyniki konkursu na rezerwację częstotliwości z zakresu 470-790 MHz wykorzystywanej w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze rezerwacji Lubań / Jelenia Góra 1 / Bolesławiec / Chojnów przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w pierwszym multipleksie lokalnym (MUX-L1).

20 lutego 2014 roku Prezes UKE ogłosił konkurs, którego przedmiotem była rezerwacja częstotliwości z zakresu 470-790 MHz wykorzystywana w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze rezerwacji Lubań / Jelenia Góra 1 / Bolesławiec / Chojnów przeznaczona do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w pierwszym multipleksie lokalnym (MUX-L1) do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Komisja konkursowa pracowała w okresie od 8 kwietnia 2014 roku do 10 czerwca 2014 roku w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie.

Termin składania ofert upłynął w dniu 7 kwietnia 2014 roku. W terminie tym wpłynęła następująca oferta:
1. Telewizja Łużyce Sp. z o.o.

Oferta została złożona w terminie i podlegała badaniu w Etapie I oraz II badania ofert.

W wyniku dokonanej przez Komisję konkursową oceny oferty, ofercie przyznano następującą ilość punktów:
1. Telewizja Łużyce Sp. z o.o. – 250 pkt.

W niniejszym konkursie Prezes UKE nie wyznaczył minimum kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 118c ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne, wniosek o rezerwację częstotliwości należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w siedzibie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wyniki konkursu na operatora pierwszego multipleksu lokalnego (MUX-L1)

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *