4 listopada 2014 roku prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał na rzecz Telewizji TVT, operatora drugiego multipleksu lokalnego (MUX-L2) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, nowe pozwolenie radiowe, które pozwala na zwiększenie mocy emisji MUX-L2 ze stacji TON Ornontowice do 1,5 kW. Dotychczasowe pozwolenie umożliwiało emisję z mocą do 1 kW.

Parametry emisji sygnału MUX-L2 (obszar Ornontowice / Rybnik):
– TON Ornontowice – kanał: 47, moc: 1,5 kW, polaryzacja: pozioma, charakterystyka: dookólna.
– TON Rybnik / Chwałowice – kanał: 47, moc: 1 kW, polaryzacja: pozioma, charakterystyka: dookólna.

Aktualizacja: 24 listopada 2014 roku zwiększono moc emisji sygnału MUX-L2 z TON Ornontowice do 1,5kW.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej/Telewizja TVT