TV Puls z koncesją na kolejne 10 lat

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji decyzją z 26 czerwca 2014 roku udzieliła Telewizji Puls koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą TV Puls w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w drugim multipleksie (MUX-2) Naziemnej Telewizji Cyfrowej przez okres kolejnych 10 lat.

Zgodnie z zapisami koncesji program TV Puls będzie nadawany codziennie, nie mniej niż 15 godzin na dobę i miał charakter uniwersalny, tzn. będzie zawierał różne gatunki i formy telewizyjne (np. audycje informacyjne, publicystyczne, audycje edukacyjne, dokumentalne, film lub audycje rozrywkowe) oraz różnorodną problematykę.

W programie będą prezentowane współczesne zjawiska społeczne (obyczajowe, kulturowe, związane z życiem publicznym, dotyczące pozytywnych wydarzeń, itp.) oraz promowane idee dialogu społecznego, otwartości kulturowej, odpowiedzialności i pomocy społecznej, a także zjawiska i wydarzenia dotyczące rodziny i godności człowieka w relacji do zachodzących zmian cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych, w poszanowaniu chrześcijańskiego systemu wartości.

Nowa koncesja dla TV Puls będzie obowiązywała od 12 grudnia 2014 roku do 11 grudnia 2024 roku. Telewizja Puls za otrzymaną koncesję wniesie opłatę w wysokości 13.423.965 zł.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *