TVP z ponad 60 mln zł zysku po 9 miesiącach 2014 roku

Telewizja Polska w okresie styczeń-wrzesień 2014 roku zanotowała dodatni wynik finansowy brutto na poziomie 60,9 mln zł. Rezultat ten jest lepszy od zeszłorocznego w analogicznym okresie o 58,5 mln zł, kiedy zysk wyniósł 2,3 mln zł. Podstawowymi przyczynami znacznie lepszego wyniku są: decyzja KRRiT o przesunięciu na styczeń 2014 abonamentu dotyczącego 2013 roku w kwocie 38,7 mln zł, wzrost przychodów reklamowych i sponsorskich, a także ograniczenie kosztów, w wyniku oszczędności i ostrożnego gospodarowania budżetem spółki.

Telewizja Polska ma stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej.

W okresie dziewięciu miesięcy br. w stosunku do ubiegłego roku przychody abonamentowe wzrosły o 108,4 mln zł. Wielkość wpływów abonamentowych, mimo odwrócenia obserwowanego w poprzednich latach trendu spadkowego, jest wciąż znacznie mniejsza niż przed kilku laty i niewspółmierna do ponoszonych przez TVP nakładów na cele związane z powinnościami nadawcy publicznego; nie rekompensuje też dotyczących telewizji publicznej ustawowych ograniczeń w zakresie prawa do nadawania reklam.

Przychody TVP z reklamy i sponsoringu za styczeń – wrzesień 2014 roku były wyższe od planu za ten okres i większe w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. Na wzrost przychodów z reklamy i sponsoringu Telewizji Polskiej wpływ miały przede wszystkim: poprawa koniunktury na rynku reklamy telewizyjnej i optymalizacja polityki handlowej.

Koszty działalności operacyjnej w okresie styczeń – wrzesień br. wyniosły 1 mld 19,6 mln zł i są w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku niższe o 13,0 mln zł.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *