TVP apeluje do premiera RP w sprawie zmiany ustawy medialnej

Centrum Informacji TVP przekazało do wiadomości opinii publicznej pismo Rady Pracowników Telewizji Polskiej do premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W piśmie tym Rada Pracowników zaapelowała o jak najpilniejsze znowelizowanie ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie finansowania mediów publicznych.

Treść listu:

Szanowny Panie Premierze,

Rada Pracowników TVP S.A. apeluje o pilne wystąpienie z inicjatywą nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie finansowania mediów publicznych. Obowiązujące zapisy dotyczące ściągalności abonamentu od odbiorników radiowych i telewizyjnych są w tej chwili nieskuteczne i odbiegają od rozwiązań stosowanych w tym zakresie w innych krajach. Są również anachronizmem ze względu na mechanizm zbierania.

Trudna sytuacja finansowa mediów publicznych w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dyskusje trwają zbyt długo a brak decyzji może zbliżyć nas do stanu TV greckiej.

Nie możemy uwierzyć, że brakuje „woli politycznej” do ratowania mediów mających realizować w społeczeństwie zapisane w ustawie upowszechnianie edukacji obywatelskiej, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z dorobku nauki, oświaty, sportu, wreszcie dostarczanie rzetelnej, wszechstronnej informacji.

Członkowie Rady Pracowników TVP S.A. brali udział w wielu zespołach pracujących nad nowoczesnymi rozwiązaniami w tej kwestii, jesteśmy gotowi w każdej chwili podzielić się wynikami tych prac.

Panie Premierze, Rada Pracowników TVP S.A. apeluje- dalsza opieszałość legislacyjna to nieodwracalne zniszczenie polskich mediów publicznych!

Rada Pracowników TVP S.A.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *