TVP i WAT z porozumieniem o współpracy

Telewizja Polska i Wojskowa Akademia Techniczna podpisały 14 lipca 2015 roku porozumienie o współpracy. Porozumienie będzie realizowane głównie w obszarach: badawczym, wdrożeniowym i edukacyjnym dotyczącym nowych technologii.

Celem podpisanego porozumienia jest połączenie potencjału Wojskowej Akademii Technicznej, dysponującej wykwalifikowaną kadrą, doświadczeniem i zapleczem technicznym z wiedzą ekspercką TVP, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii cyfrowych. W pierwszym etapie współpraca koncentrować się będzie na projektach badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie dalszego rozwoju Regionalnego Systemu Ostrzegania czy usług dodanych na Platformie Hybrydowej TVP.

Strony porozumienia zadeklarowały również podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na realizację wspólnych projektów prorozwojowych.

Regionalny System Ostrzegania, który jest unikalnym rozwiązaniem na tle Europy i świata, zwiększa poziom bezpieczeństwa obywateli, tworząc swoistego rodzaju platformę przetwarzania i udostępniania informacji o zagrożeniach życia, zdrowia i mienia.

To nowoczesne, konwergentne i wieloplatformowe narządzie wykorzystuje znaczącą część funkcjonujących obecnie kanałów dotarcia do adresata, takich jak: napisy DVB, telegazeta i serwis hybrydowy Naziemnej Telewizji Cyfrowej, oraz aplikacje w telefonach komórkowych. RSO jest również obecne w internecie poprzez umożliwienie integracji stron RSO z portalami urzędów wojewódzkich.

Celem twórców systemu tj. Telewizji Polskiej i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jak również podmiotów pracujących nad jego rozwojem, a do tego grona dołącza Wojskowa Akademia Techniczna jest stały rozwój tego systemu, tak aby nadążał on za ewoluującymi potrzebami obywateli, jak również stałe zwiększanie poziomu bezpieczeństwa Systemu, co w dobie obecnych, globalnych zagrożeń, jest rzeczą niezmiernie ważną.

Porozumienie, w siedzibie Woskowej Akademii Technicznej podpisali członek Zarządu TVP Marian Zalewski oraz rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Z satysfakcją przyjęliśmy fakt podpisania umowy o współpracy z instytucją, która stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie wykorzystywane w obszarze publicznych aplikacji – powiedział gen. Z. Mierczyk. – Tym bardziej, że specjalizujemy się w systemach bezpieczeństwa i pracujemy nad tymi technologiami na światowym poziomie. Chcemy, by służyły one Polsce i Polakom – dodał generał.

Zdaniem Mariana Zalewskiego współpraca, którą zapoczątkowało podpisanie umowy, ukierunkowana jest przede wszystkim na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez pełniejszą informację o możliwych zagrożeniach na obszarze, w którym mieszkają.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *