TVP ogłasza nabór projektów audycji telewizyjnych o tematyce religijnej

Telewizja Polska ogłosiła nabór projektów audycji telewizyjnych o tematyce religijnej, przeznaczonych do emisji na antenach TVP. Publiczny nadawca zachęca twórców do składania projektów w kategoriach: magazyn rodzinny, magazyn młodzieżowy i felieton – komentarz do niedzielnej Ewangelii.

Celem Naboru jest pozyskanie przez TVP praw do realizacji projektów. Autorom wyłonionych w wyniku naboru projektów dodatkowo może zostać zaproponowana możliwość współpracy przy ich realizacji.

Nabór dotyczy projektów cyklicznych audycji telewizyjnych w trzech kategoriach:

– magazyn rodzinny (o czasie trwania 1 odcinka 25 min.),

– magazyn młodzieżowy (o czasie trwania 1 odcinka 25 min.),

– felieton – komentarz do niedzielnej Ewangelii (o czasie trwania 1 odcinka 5 min.).

Podstawowe informacje:

Zgłaszającym projekt może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W naborze mogą wziąć udział pracownicy i współpracownicy Telewizji Polskiej. Zgłoszenia do naboru można dokonać w formie pisemnej na adres: Telewizja Polska S.A., ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Agencja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, lub elektronicznie na adres: nos@tvp.pl.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 12 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje, założenia oraz wymagania dotyczące poszczególnych kategorii znajdują się w regulaminie naboru dostępnym na stronie internetowej www.nos.tvp.pl.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *