TVP po 6 miesiącach 2014 roku ze 116 mln zł zysku

TVP S.A. w okresie styczeń-czerwiec 2014 roku zanotowała dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 116,2 mln zł. Rezultat ten jest lepszy od zeszłorocznego z analogicznego okresu o 107,4 mln zł (zysk za I półrocze 2013 r. wyniósł 8,7 mln zł).

Podstawowymi przyczynami znacznie lepszego wyniku są: dodatkowy abonament dotyczący 2013 roku, ale przesunięty na styczeń 2014 w kwocie 38,7 mln zł, wzrost przychodów reklamowych i sponsorskich, wzrost pozostałych przychodów, a także niższe koszty własne, dzięki oszczędności i ostrożnemu gospodarowaniu budżetem spółki. Wysoki dodatni wynik w pewnej mierze ma charakter sezonowy, należy też pamiętać o ważnych wydatkach czekających spółkę w kolejnych miesiącach m.in.: rozliczenie obsługi MŚ w Rio de Janeiro, wybory samorządowe itd. Spółka ma stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej.

W okresie sześciu miesięcy br. w stosunku do ubiegłego roku przychody abonamentowe wzrosły o 100,4 mln zł. Wielkość wpływów abonamentowych, mimo odwrócenia obserwowanego w poprzednich latach trendu spadkowego, jest wciąż dalece niewspółmierna do ponoszonych przez TVP nakładów na cele związane z powinnościami nadawcy publicznego.

Przychody TVP z reklamy i sponsoringu za styczeń-czerwiec 2014 roku były wyższe od planu za ten okres i większe w stosunku do wykonania za sześć miesięcy 2013 roku. Na wzrost przychodów z reklamy i sponsoringu spółki wpływ miały przede wszystkim: poprawa koniunktury na rynku reklamy telewizyjnej, optymalizacja polityki handlowej spółki oraz wzrost oglądalności kanałów TVP S.A. w pierwszym kwartale br.

W dalszym ciągu postępuje dywersyfikacja źródeł przychodów, pozostałe przychody (poza reklamą, sponsoringiem i abonamentem) wzrosły w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,3 mln zł, tj. o 11,7%. Koszty działalności operacyjnej w okresie styczeń-czerwiec 2014 roku wyniosły 697,4 mln zł i są w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego niższe o 11,3 mln zł.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *