TVP współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka

O promocji praw dziecka na antenach Telewizji Polskie rozmawiał 25 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, z prezesem Telewizji Polskiej, Juliuszem Braunem, i szefami najważniejszych anten nadawcy publicznego.

Telewizja Polska przedstawiła rzecznikowi swoją ofertę programów i cykli, które poświęca tematyce, którą zajmuje się urząd Rzecznika. Zwracano uwagę, że tematyka praw dziecka znajduje się w ofercie nie tylko na poziomie merytorycznej zawartości poszczególnych pozycji programowych, ale też stanowi edukacyjne tło wielu tematów. Rzecznik z kolei podkreślał, że szczególnie w sprawach wyjaśniania rozmaitych bieżących incydentów i wydarzeń życia społecznego bardzo sobie ceni współpracę z TVP INFO.

Szczególną uwagę poświęcono podczas spotkania ofercie TVP ABC.. Antena ta już zajmuje się, szczególnie w swoich blokach wieczornych, promocją i edukacją w kwestiach dotyczących praw i podmiotowości dzieci, a bliższa współpraca z urzędem Rzecznika może zaowocować kolejnymi inicjatywami tej anteny.

Duże zainteresowanie przedstawicieli TVP wywołała też – zapowiedziana przez Rzecznika – możliwość zapoznania się i konsultacji projektu klasyfikacji wiekowej filmów, którą jego urząd właśnie przygotowuje.

Wszystkie te kwestie, jak ustalono, będą przedmiotem coraz bliższej współpracy Telewizji Polskiej i Rzecznika Praw Dziecka.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *