TVP: wzrosła liczba zarejestrowanych abonentów RTV

Telewizja Polska informuje, że w 2012 roku odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych abonentów rtv z 6 891 181 do 6 929 882. Wzrost jest co prawda nieznaczny, ale dane wskazują na odwrócenie negatywnego trendu, bowiem w latach 2010 i 2011 liczba zarejestrowanych abonentów systematycznie malała (odpowiednio o około 51 tysięcy i 31 tysięcy).

W 2012 roku wzrosła też liczba abonentów faktycznie wnoszących opłaty. Jednocześnie jednak z powodu szerokiego zakresu zwolnień z wnoszenia opłat abonamentowych wzrosła liczba osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu. W styczniu 2013 roku, gdy szczególnie nasilona była kampania na rzecz płacenia abonamentu, liczba zarejestrowanych abonentów wzrosła o kolejnych 14 tysięcy.

Powyższe dane, przekazane Telewizji Polskiej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, podważają pojawiające się opinie na temat rzekomego zjawiska wyrejestrowywania odbiorników radiowych i telewizyjnych w reakcji na egzekucję należności, jaką prowadzą urzędy skarbowe na wniosek Poczty Polskiej.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *