Dzięki hojności reklamodawców, Telewizja Polska od 1993 roku wspiera najbardziej potrzebujące dzieci. Już ponad 20 milionów złotych z akcji “Reklama Dzieciom” trafiło do więcej niż tysiąca placówek. Im więcej widzów obejrzy specjalny blok reklamowy 25 grudnia 2015 roku w TVP1, tuż po głównym wydaniu “Wiadomości”, tym więcej pieniędzy trafi w tym roku do beneficjentów akcji.

Telewizja Polska od ponad 20 lat zaangażowana jest w działalność charytatywną. Z myślą o najbardziej potrzebujących dzieciach TVP organizuje po raz 23. akcję “Reklama Dzieciom”.

Pieniądze z poprzedniej edycji “Reklamy Dzieciom” trafiły do blisko 70 beneficjentów. Darowizny przeznaczono m.in. na: dofinansowanie kompleksowej rehabilitacji i terapii, organizację turnusów rehabilitacyjnych i kolonii dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, wyposażenie sal: doświadczania świata, integracji sensorycznej i terapii EEG Biofeedback oraz zakup sprzętu specjalistycznego do rehabilitacji słuchu i mowy dzieci oraz młodzieży.

Tegoroczny dochód z “Reklamy Dzieciom 2015” w całości podzielony zostanie między instytucje i organizacje, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek w Biurze Zarządu i Spraw Korporacyjnych TVP do 31 grudnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) i które do akcji zakwalifikuje Komisja ds. darowizn TVP.

Źródło: Telewizja Polska