TVP z dodatnim wynikiem finansowym po 1. półroczu 2013

TVP S.A. w okresie styczeń-czerwiec 2013 roku zanotowała dodatni wynik finansowy brutto na poziomie 8,7 mln zł. Jest to rezultat lepszy zarówno od planowanego, jak i wykonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka ma stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej. W czerwcu 2013 roku przychody z abonamentu wyniosły 16,1 mln (o 1,7 mln zł więcej niż w planie), przy 11,4 mln osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Narastająco po 6 miesiącach przychody z abonamentu wzrosły o 25%, tj. o 39,4 mln zł w stosunku do zeszłego roku. Wielokierunkowe działania zainicjowane i konsekwentnie prowadzone przez kierownictwo TVP (mające potwierdzenie w utrzymującym się trendzie wzrostowym wpływów abonamentowych) pozwalają na podtrzymanie prognozy zakładającej przekroczenie o kilkadziesiąt milionów złotych planu 2013 roku.

Przychody reklamowe są o 13,7% niższe od przychodów osiągniętych w ub.r. i jest to w znacznej mierze skutek recesji na rynku reklamy, jak również braku transmisji tak wielkich i popularnych rozgrywek sportowych, jak te, które w 2012 roku (począwszy od 8 czerwca) były emitowane na antenach TVP. Niebagatelne znaczenie dla spadku przychodów komercyjnych ma też wpływ cyfryzacji emisji w Polsce na wyniki anten TVP (znaczący wzrost konkurencji w sektorze kanałów emitowanych drogą naziemną).

Trzeba zwrócić za to uwagę, że postępuje dywersyfikacja źródeł przychodów: pozostałe przychody (poza reklamą, sponsoringiem i abonamentem) wzrosły w okresie 6 miesięcy 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 35,6%, tj. o 20,7 mln zł.

Koszty działalności operacyjnej w relacji do analogicznego okresu ub r. zostały obniżone o 60,8 mln zł i są niższe o 15,7 mln zł od planu na ten okres. Zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej TVP to efekt realizacji kolejnych etapów procesu restrukturyzacji.

Spółka spodziewa się dodatniego wyniku finansowego zarówno po 7 miesiącach, jak i na koniec 2013 roku, jednak jego osiągnięcie będzie wymagało konsekwencji w realizacji planu restrukturyzacji Spółki.

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że pozytywne z punktu widzenia finansowego wyniki Spółki zostały osiągnięte w znacznym stopniu kosztem ograniczania oferty programowej, w tym zmniejszania liczby emisji premierowych i obniżania kosztów produkcji wielu programów, co niestety często odbija się na ich atrakcyjności dla widzów. Jest to efektem braku odpowiedniego publicznego finansowania TVP.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *