TVP z dodatnim wynikiem finansowym w 2014 roku

W 2014 roku TVP odnotowała dodatni wynik finansowy na poziomie 6,3 mln zł. Rezultat ten jest lepszy od wyniku osiągniętego w 2013 roku o 26,8 mln zł. Zysk osiągnięto przy jednoczesnym podjęciu się przez Spółkę w ostatnim czasie realizacji nowych zadań programowych, które wiązały się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.

Najważniejsze z nich to: TVP Regionalna, wydłużenie pasm własnych Oddziałów Terenowych i uruchomienie pełnowymiarowego kanału informacyjnego TVP INFO (wszystkie wymienione projekty wystartowały w drugiej połowie 2013 r.), uruchomienie w lutym 2014 roku TVP ABC, wzrost nakładów na rozbudowę oferty teatralnej.

Ponadto w 2014 roku TVP przeprowadziła relacje z ważnych imprez sportowych na antenach otwartych (Igrzyska Olimpijskie w Soczi i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rio de Janeiro), co wiązało się ze znacznymi nakładami finansowymi.

Przychody abonamentowe Spółki w 2014 roku wyniosły 436 mln zł i były wyższe o 153,2 mln zł (54%) od wpływów 2013 roku. Już trzeci rok z rzędu środki abonamentowe przekazane przez KRRiT na rachunek Spółki były wyższe od wpływów roku ubiegłego. Wzrost ten jest wynikiem podjętych działań mających na celu usprawnienie ściągalności opłat abonamentowych (w tym zaległości). Wielkość wpływów abonamentowych, mimo odwrócenia obserwowanego w poprzednich latach dramatycznego trendu spadkowego, jest wciąż bardzo daleka od stanu optymalnego, umożliwiającego niezakłócone wypełnianie zadań związanych z realizacją misji telewizji publicznej. W 2014 roku wpływy abonamentowe stanowiły 29% przychodów ogółem Spółki.

Przychody TVP S.A. z reklamy i sponsoringu w 2014 roku wyniosły 902 mln zł i były wyższe od tych z 2013 r. o 4,4%. Na wzrost tych przychodów wpływ miały przede wszystkim: poprawa koniunktury na rynku reklamy telewizyjnej, transmisja dużych imprez sportowych oraz optymalizacja polityki handlowej Spółki. Na wielkość przychodów reklamowych Spółki pozytywnie wpłynął również rozwój kanałów tematycznych. Kanały te mają coraz większy udział w przychodach reklamowych TVP S.A.

Koszty działalności operacyjnej w 2014 roku wyniosły 1 mld 460 mln zł. Mimo znacznych obciążeń związanych z kosztami obsługi transmisji z Igrzysk Olimpijskich w Soczi i MŚ w piłce nożnej w Brazylii, a także realizacji nowych zadań programowych, koszty zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do wykonania 2013 roku, co jest efektem kontynuowanych działań restrukturyzacyjnych.

W 2014 roku nastąpiła znacząca poprawa płynności, na koniec roku Spółka nie korzystała z żadnych kredytów, zobowiązania Spółki są regulowane na bieżąco, a stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku wynosił 78 mln zł. Wszystkie kategorie wskaźników dotyczących płynności osiągnęły na koniec 2014 roku bardzo dobre poziomy. Odbudowa stanu środków pieniężnych możliwa była m.in. dzięki skutecznie wdrożonemu, w odpowiedzi na recesję na rynku reklamy w latach 2012-2013, programowi redukcji kosztów. Zapoczątkowane w tym czasie ograniczenia kosztów funkcjonowania Spółki kontynuowane były również w 2014 roku.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *