TVP z ponad 114 mln zysku po 3 miesiącach 2015 roku

TVP S.A. w okresie styczeń – marzec 2015 roku zanotowała dodatni wynik finansowy brutto na poziomie 114,7 mln zł. Rezultat ten jest lepszy od planowanego jak i wykonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 9,1 mln zł (zysk za 1 kwartał 2014 roku wyniósł 105,6 mln zł).

Podstawowymi przyczynami lepszego wyniku w stosunku do założeń są wyższe przychody ze sprzedaży produktów (w tym abonament i reklama) oraz niewykonanie planu kosztów, w wyniku oszczędności i ostrożnego gospodarowania budżetem spółki.

Telewizja Polska ma stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej – wskaźniki płynności kształtują się na wzorcowych poziomach.

Przychody abonamentowe po 3 miesiącach 2015 roku wyniosły 214,1 mln zł i były wyższe w stosunku do planu tego okresu o 4,2 mln zł, a także wyższe w stosunku do 3 miesięcy 2014 roku o 6,2 mln zł. Wielkość wpływów abonamentowych, mimo odwrócenia obserwowanego w poprzednich latach trendu spadkowego, jest wciąż dalece niewspółmierna do ponoszonych przez TVP nakładów na cele związane z powinnościami nadawcy publicznego.

Przychody TVP z reklamy i sponsoringu w okresie 3 miesięcy br. są wyższe o 2,9 mln zł od planu za ten okres, a w porównaniu do 3 miesięcy 2014 roku niższe o 3,9 mln zł. Spadek przychodów wynika z faktu, że w lutym 2014 roku transmitowane były Igrzyska Olimpijskie w Soczi.

Koszty działalności operacyjnej w okresie styczeń – marzec 2015 roku wyniosły 349,4 mln zł i były niższe od wartości zaplanowanych na ten okres.

TVP SA kontynuuje wielokierunkową restrukturyzację zarówno sfery kosztów, jak i w zakresie dywersyfikacji przychodów oraz optymalizacji zbędnego majątku.

Przewiduje się utrzymanie pozytywnych trendów parametrów finansowych i lepsze wyniki od zakładanych zarówno po 4 kwietnia, jak i na koniec 2015 roku. W 2015 roku spółka osiągnie podobnie jak w 2014 roku dodatni wynik finansowy.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *